TAILIEUCHUNG - Xây dựng chương trình marketing cho Khách hàng tổ chức tại Khách sạn Công Đoàn Hội An - 4

Tuy nhiên việc nhận xét theo cơ sở này nhiều khi không chính xác nhưng trong trường hợp này khi tỷ trọng giảm tỷ lệ thuận với số khách đón được thì có thể nhận thấy được sự yếu kém trong cạnh tranh của khách sạn khi mà cơ hội mà Sở du lịch tỉnh và phòng du lịch thị xã mang lại là rất lớn. - Về khách nội địa: qua 3 năm, số khách du lịch đến Hội An cũng như số khách mà khách sạn Công Đoàn đón được đều Hội An, khách nội địa. | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http khách đến thị xã liên tục giảm và chỉ còn 0 94 ở năm 2004. Tuy nhiên việc nhận xét theo cơ sở này nhiều khi không chính xác nhưng trong trường hợp này khi tỷ trọng giảm tỷ lệ thuận với số khách đón được thì có thể nhận thấy được sự yếu kém trong cạnh tranh của khách sạn khi mà cơ hội mà Sở du lịch tỉnh và phòng du lịch thị xã mang lại là rất lớn. - Về khách nội địa qua 3 năm số khách du lịch đến Hội An cũng như số khách mà khách sạn Công Đoàn đón được đều Hội An khách nội địa luôn chiếm hơn 50 tổng số khách trong 3 năm. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho du lịch thị xã nó còn cho thấy Hội An không chỉ có sức hút đối với khách du lịch quốc tế. Với khách sạn Công Đoàn môi trường vĩ mô diễn biến không thuận lợi đã làm cho việc thu hút khách quốc tế của khách sạn gặp không ít khó khăn. Hơn thế nữa khi các nhà tổ chức du lịch nói chung đã chuyển hướng khai thác nguồn khách trong nước để bù đắp vào sự thiếu hụt của lượng khách quốc tế thì nguồn khách nội địa của khách sạn đã gia tăng đáng kể. Điều đó cũng đã cho thấy được những nổ lực của khách sạn trong việc chuyển đổi nguồn khách hàng mục tiêu nhằm bù đắp vào lượng khách quốc tế đã mất. hình biến động nguồn khách Nhận xét Qua 3 năm 2002 -2004 tổng lượt khách đến khách sạn Công Đoàn đều tăng. Năm 2003 tổng lượt khách là lượt tăng tương ứng với lượt và năm 2004 là lượt tăng 11 5 so với năm 2003. Tuy nhiên nếu nhìn vào cụ thể đối với 2 loại khách khách quốc tế và khách nội địa thì có sự đối nghịch khá rõ rệt. Nếu như ở năm 2002 lượt khách quốc tế là lượt chiếm đến 60 3 thì ở năm 2003 chỉ còn lượt tương ứng với 30 9 . Chỉ tiêu này ở năm 2004 là lượt giảm Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http 25 98 so với năm 2003. Dịch Sars chiến tranh Irăc và những bất on của tình hình thế giới trong năm 2003 đã làm cho lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam nói chung và Hội An

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.