TAILIEUCHUNG - Ý nghĩa thực tiền của hoàn thiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam - 5

Hệ số huy động tài sản cố định Hệ số huy động TSCĐ là tỷ lệ % so sánh giữa giá trị TSCĐ được hình thành từ vốn đầu tư trong năm so với tổng mức vốn đầu tư trong năm Qua biểu số 2 cho thấy: Hệ số huy động tài sản cố định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng nhanh qua các năm. Nếu như năm 1996 hệ số huy động tài sản cố định của toàn ngành BHXH Việt Nam mới có: 30% thì đến năm 2001 tăng lên 65% gấp hơn 2lần so. | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Hệ số huy động tài sản cố định Hệ số huy động TSCĐ là tỷ lệ so sánh giữa giá trị TSCĐ được hình thành từ vốn đầu tư trong năm so với tổng mức vốn đầu tư trong năm Qua biểu số 2 cho thấy Hệ số huy động tài sản cố định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng nhanh qua các năm. Nếu như năm 1996 hệ số huy động tài sản cố định của toàn ngành BHXH Việt Nam mới có 30 thì đến năm 2001 tăng lên 65 gấp hơn 2lần so với năm 1999 điều này phản ánh mức độ quản lý và sử dụng vốn đầu tư XDCB của BHXH Việt Nam năm sau so với năm trước được tập trung mức độ đầu tư được tập trung cao hơn thực hiện đầu tư dứt điểm bám sát tiến độ xây dựng dự án rút ngắn thời gian xây dựng giảm chi phí quản lý trong quá trình thi công xây dựng. Sở dĩ có được kết quả này là do -Trình độ quản lý vốn đầu tư XDCB của các Ban quản lý dự án đã từng bước được nâng lên qua các năm. -BHXH Việt Nam đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong quá trình tổ chức quản lý vốn đầu tư XDCB -Số người phụ trách công tác quản lý đầu tư XDCB của BHXH Việt Nam đã được bổ sung và tăng lên hàng năm cả về số lượng và chất lượng Tuy nhiên hệ số huy động TSCĐ của BHXH Việt Nam trong các năm từ 1996 đến 1998 còn quá thấp. So với hệ số huy động tài sản cố định của các công trình do Trung ương quản lý dao động từ 0 49 đến 0 69 các công trình địa phương quản lý hệ số huy động TSCĐ dao động trên dưới 0 8 cũng trong giai đoạn từ 1996-2001 thì chúng ta thấy rằng Hệ số huy động TSCĐ ở Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn quá thấp so với mặt bằng chung trong cả nước. Sở dĩ có tình trạng này Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http là do Một số Ban quản lý dự án còn có tâm lý trông chờ ỷ lại cho rằng Vốn đầu tư XDCB của BHXH Việt Nam chủ yếu do ngân sách Nhà nước cấp cho nên không có cơ chế thu hồi vốn đầu tư. Chính tâm lý này đã khiến cho một số Ban quản lý dự án không phát huy hết trách nhiệm được giao chưa bám sát địa bàn được giao quản lý chưa .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.