TAILIEUCHUNG - Giáo trình bệnh nội khoa gia súc part 1

Bệnh nội khoa gia súc là một trong những môn chính của chương trình đạo tạo bác sỹ thú y. ở trường Đại học nông nghiệp I, giáo trình “Bệnh nội khoa gia súc” đầu tiên do bác sỹ - thầy giáo Phạm Gia Ninh viết năm 1995 và cán bộ giảng dạy bộ môn nội khoa biên soạn lần thứ 2. Sau gần 10 năm, Phạm Ngọc Thạch biên soạn lần thứ 3. Giáo trình bệnh “Nội khoa gia súc” lần này (2006), ngoài những phần cơ bản vẫn giữ nguyên như giáo trình trước đây. . | 1 Giáo trình Bệnh nội khoa gia súc LỜI NÓI ĐAU Bệnh nội khoa gia súc là một trong những môn chính của chương trình đào tạo bác sỹ thú y. Ở trường Đại học nông nghiệp I giáo trình Bệnh nội khoa gia súc đẩu tiên do bác sỹ - thầy giáo Phạm Gia Ninh viết năm 1995 và cán bộ giảng dạy bộ môn nội khoa biên soạn lẩn thứ 2. Sau gần 10 năm Phạm Ngọc Thạch biên soạn lẩn thứ 3. Giáo trình bệnh Nội khoa gia súc lẩn này 2006 ngoài những phẩn cơ bản vẫn giữ nguyên như giáo trình trước đây. TS. Phạm Ngọc Thạch đã bổ sung thêm nhiều tài liệu mới của thế giới và các kết quả nghiên cứu của Thú y ở Việt Nam trong những năm gẩn đây. Giáo trình Bệnh nội khoa gia súc là tài liệu cho sinh viên đại học ngành thú y học tập. Ngoài ra giáo trình còn là tài liệu tham khảo cho sinh viên chăn nuôi thú y ở các trường đại học trung cấp chuyên nghiệp và cán bộ thú y cơ sở. Do tài liệu tham khảo ít thời gian hạn chế và khả năng của người biên soạn tài liệu không thể tránh khỏi những thiếu sót mong bạn đọc góp ý để lẩn xuất bản sau được tốt hơn. GS. TSKH. HỒ VÀN NAM 2 Chương I PHẨN MỞ ĐẨU KHÁI NIỆM VỂ BỆNH I. BỆNH LÀ GÌ Kể từ thời nguyên thuỷ tới nay qua bao ngàn năm khái niệm về bệnh là bất biến điều đó không đúng mà nó thay đổi qua thời gian. Nói chung sự thay đổi này phụ thuộc chủ yếu vào 2 yếu tố - Trình độ văn minh của xã hội đương thời. - Thế giới quan bao gồm cả triết học của mỗi thời đại . Trong một xã hội có thể đồng xuất hiện nhiều khái niệm về bệnh kể cả những khái niệm đối lập nhau. Đó là điều bình thường nó nói lên những quan điểm học thuật khác nhau có thể cùng tồn tại trong khi chờ đợi sự ngã ngũ. Tuy nhiên trong lịch sử đã có những trường hợp quan điểm chính thống tìm cách đàn áp các quan điểm khác. Một số quan niệm về bệnh bao giờ cũng chi phối chặt chẽ các nguyên tắc chữa bệnh phòng bệnh. Do vậy nó có vai trò rất lớn trong thực hành. 1. Một số khái niệm về bệnh trong lịch sử . Thời kỳ mông muội Người nguyên thuỷ khi biết tư duy cho rằng bệnh là sự trừng phạt của các đấng siêu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.