TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 50 GIẢI BÀI TẬP BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNGTRÌNH

Mục tiêu Tiếp tục rèn luyện cho HS kĩ năng giải toán bằng cách lập phương trình. HS biết cách chọn ẩn khác nhau hoặc biểu diễn các đại lượng theo các cách khác nhau, rèn luyện kĩ năng trình bày bài, lập luận chính xác. II. | Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 50 GIẢI BÀI TẬP BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH Tiếp I . Mục tiêu Tiếp tục rèn luyện cho HS kĩ năng giải toán bằng cách lập phương trình. HS biết cách chọn ẩn khác nhau hoặc biểu diễn các đại lượng theo các cách khác nhau rèn luyện kĩ năng trình bày bài lập luận chính xác. II. Chuẩn bị - HS chuẩn bị bài tập ở nhà đọc trước bài học. - GV chuẩn bị các phiếu học tập. III. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1 Phân tích bài toán - GV cho HS đọc ví dụ GV có thể dùng đèn chiếu chiếu nội dung ví dụ ở SGK HS gấp sách lại . - GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau - Nêu giả thiết kết luận của bài toán. - Nêu những đại lượng đã biết đại lượng chưa biết quan hệ giữa các đại lượng của bài toán. - Hãy biểu diễn các đại lượng chưa biết trong bài ra ở các bảng sau - Một HS đọc nội dung ví dụ 1. Tiết 50 GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH tiếp Ví dụ SGK Giải SGK Vận tốc km h Thời gian h Quãng đường km - HS thảo luận nhóm điền vào các ô trống viết phương trình và trả lời. Xe máy 35 x ôtô 45 Và thiết lập phương trình. - GV ghi bảng đen phần phương trình gọi 1 HS lên giải. - GV lưu ý HS trong khi giải bài toán bằng cách lập phương trình có những điều không ghi trong giả thiết nhưng ta phải suy luận mới có thể biểu diễn các đại lượng chưa biết hoặc thiết

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.