TAILIEUCHUNG - Giáo trình thí nghiệm máy phát điện part 9

Tham khảo tài liệu 'giáo trình thí nghiệm máy phát điện part 9', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | III. CÁC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM Máy DC DM- 250 hay động cơ DC DCM -250 Máy đổng bộ SM - 250 - 3 hoạt động như máy phát. Nguồn điẹn KS -5119 DC 0 - 125V 4A DC0 - 15OV 1A. Voỉ Ampekế KS-5105 De 1A KS-5106 AC 300V. Máy đo tốc độ vòng phút M G giá ngoàm MGM - 250 - 2 IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1. Đặt chắc chắn 2 máy lên giá 2. Đấu nguồn DC như hình 2-1. Chưa được đóng điện vội. 3. Đấu điện áp kích từ DC 150V vào cuộn kích từ của máy phát như hình 2 -1. Chưa được đóng điện. 4. Nhờ một ai đó kiểm tra để xác nhận rằng bạn đấu đúng. 5. Quay biến trở đến cuối theo chiều kim đồng hổ để đo điện trở nhỏ nhất. Sau đó quay nút điều chỉnh điện áp của 2 nguồn DC ngược chiều kim đổng hổ về vị trí 0. 6. Bật nguồn AC 0 -ỉ- 125V. Nguồn DC vào động cơ. 7. Điều chỉnh từ từ điện áp ra 0 -ỉ- 125V. Đưa nguồn DC đến 120V để khởi động Động cơ. 114 8. Chú ý công tắc của máy đặt ở vị trí SYNC RUN sau đó bật điện áp 0 -e-150V. 9. Sử dụng biến trở của máy để điều chỉnh tốc độ đạt 1500vòng phút dùng đổng hồ đo tốc độ kiểm tra . 10. Điều chỉnh điện áp ra khoảng 0 -Ỉ-125V cho tới khi dòng của máy phát đạt khoảng 0 2A Chú ý dòng của cuộn kích từ không nhất thiết phải chính xác 0 2A. Nếu vượt quá thì phải dừng lại và kiểm tra . 11. Ghi chính xác giá trị của dòng từ trường và điện áp hộp đấu vào bảng 2 -1. Chú ý rằng điện áp của mỗi cuộn dây là như nhau vì chúng tạo ra từ trường như nhau. 12. Lặp lại bước 10 11 với các giá trị sau của dòng từ 0 4 0 6 0 8 1A. 13. Tăng từ từ điện áp cản cho tới khi ampe kế chỉ khoảng 0 8A ghi lại điện áp chính xác của dòng từ vào bảng 2 -2. 14. Lặp lại bước 13 với giá trị dòng 0 6 0 4 0 2 và 0A. 15. Ngắt công tắc mạch và tháo toàn bộ các đầu mối. Dòng kích từ A 0 2 0 4 0 6 0 8 1 Điện áp ra V Bảng 2 -1 Tăng dòng từ Dòng kích từ A 0 0 2 0 4 0 6 0 8 Điện áp ra V Bảng 2 -2 Giảm dòng từ Chủ ý 1. Sử dụng các số liệu trong bảng 2-1 vẽ biểu đồ đường cong điện áp ký hiệu là đường tăng . 115 2. Sử dụng các số liệu ở bảng 2 -2 vẽ biểu đổ tương tự ký hiệu là đường .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.