TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 53 & 54 TẬP CHƯƠNG III

Mục tiêu: Giúp HS nắm chắc lý thuyết của chương. - Rèn luyện kĩ năng giải phương trình, giải toán bằng cách lập phương trình. - Rèn luyện kĩ năng trình bày bài giải. - Rèn luyện tư duy phân tích tổng hợp. II. Chuẩn bị: - HS: ôn kĩ lý thuyết của chương, chuẩn bị bài tập ở nhà. - GV: chuẩn bị các phiếu học tập. | Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 53 54 TẬP CHƯƠNG III. ÔN I. Mục tiêu Giúp HS nắm chắc lý thuyết của chương. - Rèn luyện kĩ năng giải phương trình giải toán bằng cách lập phương trình. - Rèn luyện kĩ năng trình bày bài giải. - Rèn luyện tư duy phân tích tổng hợp. II. Chuẩn bị - HS ôn kĩ lý thuyết của chương chuẩn bị bài tập ở nhà. - GV chuẩn bị các phiếu học tập. III. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1 Ôn lại lý thuyết chương III . - GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi. Hoạt động 2 Sửa bài tập 50a 50b . - GV tranh thủ kiểm tra vở bài tập của một số em HS. - Gọi HS đứng tại chỗ trả lời lớp nhận xét. - Hai HS lên bảng giải 50a 50b lớp nhận xét. Bài tập 50a 3-4x 25-2x 8x2 x-300 3- 100x-8x2 8x2 x-300 3-100x 8x2 8x2 x-300 8x2-100x-8x2-x - 300-3 -101x -303 x -303 -101 x 3 Tập nghiệm của phương trình S 3 Bài tập 50b 2 1 - 3x 2 3x 3 2x 1 7 5 10 4 8 1- 3x 2 2 3x 20 20 15 2x 1 20 20 8 1 - 3x - 2 2 3x 140 - 15 2x 1 4 125 PTVN S 0 Bài tập 51b 4x2 - 1 2x 1 3x - 5

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.