TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 53 & 54 TẬP CHƯƠNG III

Mục tiêu: Giúp HS nắm chắc lý thuyết của chương. - Rèn luyện kĩ năng giải phương trình, giải toán bằng cách lập phương trình. - Rèn luyện kĩ năng trình bày bài giải. - Rèn luyện tư duy phân tích tổng hợp. II. Chuẩn bị: - HS: ôn kĩ lý thuyết của chương, chuẩn bị bài tập ở nhà. - GV: chuẩn bị các phiếu học tập. | Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 53 54 TẬP CHƯƠNG III. ÔN I. Mục tiêu Giúp HS nắm chắc lý thuyết của chương. - Rèn luyện kĩ năng giải phương trình giải toán bằng cách lập phương trình. - Rèn luyện kĩ năng trình bày bài giải. - Rèn luyện tư duy phân tích tổng hợp. II. Chuẩn bị - HS ôn kĩ lý thuyết của chương chuẩn bị bài tập ở nhà. - GV chuẩn bị các phiếu học tập. III. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1 Ôn lại lý thuyết chương III . - GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi. Hoạt động 2 Sửa bài tập 50a 50b . - GV tranh thủ kiểm tra vở bài tập của một số em HS. - Gọi HS đứng tại chỗ trả lời lớp nhận xét. - Hai HS lên bảng giải 50a 50b lớp nhận xét. Bài tập 50a 3-4x 25-2x 8x2 x-300 3- 100x-8x2 8x2 x-300 3-100x 8x2 8x2 x-300 8x2-100x-8x2-x - 300-3 -101x -303 x -303 -101 x 3 Tập nghiệm của phương trình S 3 Bài tập 50b 2 1 - 3x 2 3x 3 2x 1 7 5 10 4 8 1- 3x 2 2 3x 20 20 15 2x 1 20 20 8 1 - 3x - 2 2 3x 140 - 15 2x 1 4 125 PTVN S 0 Bài tập 51b 4x2 - 1 2x 1 3x - 5