TAILIEUCHUNG - Giáo án thể dục lớp 3 – BÀI : 62 TRÒ CHƠI AI KÉO KHOẺ

Ôn động tác tung và bắt PHƯƠNG TIỆN : bóng. HS biết cách thực hiện động tác tương đối đúng. - Chơi trò chơi " Ai kéo khỏe" HS biết cách chơi và chơi tương đối chủ động. | Giáo án thể dục lớp 3 - THẺ DỤC - BÀI 62 TRÒ CHƠI AI KÉO KHOẺ I. MỤC TIỂU II. địa điểm - - Ôn động tác tung và bắt PHƯƠNG TIỆN bóng. HS biết cách thực hiện động tác tương đối đúng. - Chơi trò chơi Ai kéo khỏe HS biết cách chơi và chơi tương đối chủ động - Sân trường - còi - 2 -3 em 1 quả bóng NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội Dung Biện Pháp Giảng Dạy ĐL VĐ Phương Pháp Tổ Chức Phần mở đầu 1. Nhận lớp GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học Đi đều theo nhịp vừa đi vừa hát 2. Khởi động Tập bài TD phát triển chung 1 lần liên hoàn 3. Trò chơi Chạy chậm 1 vòng sân tập 1-2 2 1 lần 4 hàng dọc 4 hàng ngang 2 x 8 nhịp 100 - 200m Phần cơ bản 1. Kiểm tra bài cũ 2. Bài mới - Ôn động tác tung và bắt bóng cá nhân - GV tập hợp Ôn cách cầm bóng tư thế đứng chuẩn bị tung bóng bắt bóng. HS đứng tại chỗ tập trung và bắt bóng một số lần sau đó mới di chuyển để đón bắt bóng Sai Đúng GV xem SGV 145 146 Để sửa sai cho HS 3. Trò chơi Ai kéo khỏe 12 -14 6 - 8 4 hàng ngang GV làm mẫu Các Tổ cử 3 - 5 em thi đua Ai kéo khỏe tìm người vô địch Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh chạy chậm thả vòng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.