TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 57 HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Mục tiêu : - Nắm được các yếu tố của hình hộp chữ nhật. - Biết xác định số mặt, số đỉnh, số cạnh của hình hộp chữ nhật. - Bước đầu nhắc lại về khái niệm chiều cao. | Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 57 . Chương IV HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG HÌNH CHÓP ĐỀU Bài 1 HÌNH HỘP CHỮ NHẬT I Mục tiêu - Nắm được các yếu tố của hình hộp chữ nhật. - Biết xác định số mặt số đỉnh số cạnh của hình hộp chữ nhật. - Bước đầu nhắc lại về khái niệm chiều cao. - Làm quen với các khái niệm điểm đường thẳng đoạn thẳng trong không gian cách ký hiệu. II Phương pháp - Trực quan gởi mở hỏi đáp dẫn dắt vấn đề. - Thảo luận nhóm IlI Chuẩn bị - GV SGK thước mô hình lập phương hình hộp chữ nhật bảng phụ . - HS SGK thước bảng phụ. IV Các bước Ghi bảng Hoạt động của HS Hoạt động của GV Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ BÀI MỚI Hoạt động 2 Hình hộp chữ nhật I. Hình hộp chữ nhật - Hình hộp chữ - HS quan sát và đưa thêm ví -GV treo bảng phụ hình 69 và nhật có 6 mặt 8 dụ về hình hộp đỉnh và 12 cạnh. - Hai mặt của hình hộp chữ nhật không có 2 cạnh chung gọi là hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật khi đó các mặt còn lại được gọi là mặt bên. chữ nhật. - Hình lập phương có 6 mặt là những hình vuông. VD bể nuôi cá. Bao diêm . có - HS tập 1 làm bài mô hình hình hộp chữ nhật. -GV giới thiệu đỉnh cạnh trường hợp riêng của hình lập phương. - cho HS làm bài tập 1 sgk trang .