TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 57 HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Mục tiêu : - Nắm được các yếu tố của hình hộp chữ nhật. - Biết xác định số mặt, số đỉnh, số cạnh của hình hộp chữ nhật. - Bước đầu nhắc lại về khái niệm chiều cao. | Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 57 . Chương IV HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG HÌNH CHÓP ĐỀU Bài 1 HÌNH HỘP CHỮ NHẬT I Mục tiêu - Nắm được các yếu tố của hình hộp chữ nhật. - Biết xác định số mặt số đỉnh số cạnh của hình hộp chữ nhật. - Bước đầu nhắc lại về khái niệm chiều cao. - Làm quen với các khái niệm điểm đường thẳng đoạn thẳng trong không gian cách ký hiệu. II Phương pháp - Trực quan gởi mở hỏi đáp dẫn dắt vấn đề. - Thảo luận nhóm IlI Chuẩn bị - GV SGK thước mô hình lập phương hình hộp chữ nhật bảng phụ . - HS SGK thước bảng phụ. IV Các bước Ghi bảng Hoạt động của HS Hoạt động của GV Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ BÀI MỚI Hoạt động 2 Hình hộp chữ nhật I. Hình hộp chữ nhật - Hình hộp chữ - HS quan sát và đưa thêm ví -GV treo bảng phụ hình 69 và nhật có 6 mặt 8 dụ về hình hộp đỉnh và 12 cạnh. - Hai mặt của hình hộp chữ nhật không có 2 cạnh chung gọi là hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật khi đó các mặt còn lại được gọi là mặt bên. chữ nhật. - Hình lập phương có 6 mặt là những hình vuông. VD bể nuôi cá. Bao diêm . có - HS tập 1 làm bài mô hình hình hộp chữ nhật. -GV giới thiệu đỉnh cạnh trường hợp riêng của hình lập phương. - cho HS làm bài tập 1 sgk trang .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.