TAILIEUCHUNG - Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 65. HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU

Mục tiêu : - Hs có khái niệm về hình chóp đều (đỉnh, cạnh bên , mặt bên, chiều cao, mặt đáy) - Biết gọi tên hình chóp theo đa giác đáy, vẽ hình chóp tam giác đều. - Củng cố khái niệm vuông góc đã học. | r r 1 11 tr m Ấ À - Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 65. Bài 7 HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU I Mục tiêu - Hs có khái niệm về hình chóp đều đỉnh cạnh bên mặt bên chiều cao mặt đáy - Biết gọi tên hình chóp theo đa giác đáy vẽ hình chóp tam giác đều. - Củng cố khái niệm vuông góc đã học. II Phương pháp - Trực quan gởi mở hỏi đáp dẫn dắt vấn đề. - Thảo luận nhóm dùng mô hình cụ thể đưa ra khái niệm mới. III Chuẩn bị - GV SGK thước compa - HS SGK thước bảng phụ giấy màu khéo . IV Các bước Ghi bảng Hoạt động của HS Hoạt động của GV Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ Hs trả lời -Viết công thức tính thể tích hình lăng trụ đứng -Sửa bài tập 35 SGK Bài mới Hoạt động 2 Hình chóp I Hình chóp Học theo SGK _GV giới thiệu mô hình chóp treo bảng phụ H116 cho Hs chỉ ra đường cao mặt bên mặt đáy. -Gv giới thiệu cách vẽ hình .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.