TAILIEUCHUNG - Các nguyên lý công nghệ hàn-Phần 4

Trong chương 3 ta đã phát triển ý tưởng rằng muốn có mối hàn chất lượng cao, cần phải hàn thấu-làm dính bám kim loại nền và kim laoaij mối hàn, nhưng hàn tháu chỉ những đoạn riêng biệt của mố ghép | Các nguyên lý công nghệ hàn 4. sự ĐIỀU KHIỂN CHẾ Độ HÀN . Ý NGHĨA CỦA sự ĐIÊU KHIEN chê độ Trong chương 3 ta đã phát triển ý tưởng rằng muốn có môi hàn chất lượng cao cần phải hàn thấu - làm dính bám kim loại nền và kim loạỉ môi hàn nhưng hàn thấu chỉ những đoạn riêng biệt của môi ghép là không hợp lý. Rõ ràng để có được mối hàn bền cao cần phải hàn thấu trên toàn bộ chiều dài môi ghép và tất nhiên là cần phải điều chỉnh công suất sao cho luôn vượt quá công suất cần thiết tôi thiểu để hàn kim loại có độ dày đã cho. Khỉ đó người thợ chỉ còn phải chọn đúng qũy đạo và tốc độ xê địch nguồn làm nóng để bảo đảm sự hàn thấu liên tục. Sau khi làm chảy kim loại ngửời thợ cô tạo ra mô i hàn có kích thước quy định có hình dáng và biên dạng không đổi. Điều này là quan trọng để bảo đảm độ bền tính toán của mối ghép cũng như để định ra thời gian hàn khi định mức nguyên công hàn. Tác giả Biên dịch Võ Trân Khúc Nhã 54 Các nguyên lý công nghệ hàn Những lập luận đã trình bày gợi ra một câu hỏi điều chỉnh công suất nhiệt như thế nào Rõ ràng câu trả lời phụ thuộc vào bản chất nguồn nhiệt và cần phải phân tích các thông số ấn định công suất nhiệt của hai dạng nguồn nhiệt đã xem xét. . sự ĐIỀU KHIỂN CHẾ ĐỘ HÀN HƠI Sự phân tích phù hợp đối với sự hàn hơi tương đốì đơn giản. Nhiệt lượng làm nóng chảy sản phẩm có được bằng cách đốt axetylen ở đầu ra mỏ hàn. Nếu tăng lưu lượng axetylen thì lượng nhiệt cũng tăng như vậy cần phải điều chỉnh lưu lượng axetylen. Công suất nhiệt cấp cho mối ghép hàn cũng phụ thuộc vào tính cháy hoàn toàn. Công suất nhiệt cực đại khi axetylen cháy hoàn toàn cháy hết trong ngọn lửa oxi hóa nghĩa là trong ngọn lửa có lượng dư oxi nhưng ít khi người ta hàn bằng ngọn lửa như vậy vì nó không phải là nóng nhất và có thể oxi hóa kim loại mối hàn. Thông thường tỉ lệ axetyỉen và oxi được chọn sao cho tạo được ngọn lửa trung hòa nghĩa là ngọn lửa không có lượng dư bất kỳ khí phản ứng nào. Tỉ lệ axetylen và oxi .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.