TAILIEUCHUNG - Hệ thống điều khiển khoá cửa từ xa (2)

Ở phấn 1 chúng ta đã tìm hiểu về cấu tạo cũng như chức năng các bộ phận trong hệ thống điều khiển khoá cửa từ xa ở phần 2 này chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của hệ thống này 1. Thao tác khoá/mở khoá tất cả các cửa (1) Thao tác truyền và đánh giá Khi ấn vào công tắc khoá/mở khoá của bộ điều khiển từ xa mà không có chìa khoá trong ổ khoá điện và tất cả các cửa đã đóng thì mã nhận biết của xe* và mã chức năng. | Hệ thống điều khiển khoá cửa từ xa 2 Ở phấn 1 chúng ta đã tìm hiểu về cấu tạo cũng như chức năng các bộ phận trong hệ thống điều khiển khoá cửa từ xa ở phần 2 này chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của hệ thống này 1. Thao tác khoá mở khoá tất cả các cửa 1 Thao tác truyền và đánh giá Khi ấn vào công tắc khoá mở khoá của bộ điều khiển từ xa mà không có chìa khoá trong ổ khoá điện và tất cả các cửa đã đóng thì mã nhận biết của xe và mã chức năng được truyền đi. Khi bộ nhận tín hiệu điều khiển cửa xe nhận được các mã này CPU trong bộ nhận tín hiệu điều khiển cửa xe bắt đầu kiểm tra và đánh giá. Nếu bộ nhận tín hiệu điều khiển cửa xe nhận thấy rằng mã nhận biết của chính xe đó nó sẽ phát ra tín hiệu khoá mở khoá cửa xe tới rơle tổ hợp. Mã nhận biết Mã nhận biết có 60 số gồm có mã xoay được thay đổi nhờ sự hoạt động công tắc và mã ID. Mã chức năng Mã chức năng có 4 số để chỉ thao tác hoạt động. 2 Hoạt động ở phía Rơle tổ hợp Khi rơle tổ hợp nhận tín hiệu khoá mở khoá cửa xe nó sẽ bật Tranrito Tr1 Tr2 và làm cho rơle khoá mở khoá được bật lên. Kết quả là các mô tơ điều khiển khoá cửa được bật về vị trí khoá mở khoá. Hoạt động khoá Hoạt động mở khoá Lưu ý Một số xe có công tắc vị trí khóa cửa ở cửa xe phía hành .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.