TAILIEUCHUNG - Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập-Phần 3

Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập-phần 3', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp 5c Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp 5c Giáo viên : Trần Thị Thái Trường tiểu học quảng thọ Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám có ý nghĩa như thế nào với dân tộc ta? Kiểm tra bài cũ -Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám cho thấy lòng yêu nước và tinh thần cách mạng của nhân dân ta đã giành được độc lập dân tộc, dân ta thoát khỏi kiếp nô lệ, ách thống trị của thực dân phong kiến. Thứ 3 ngày 2 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập * Hoạt động 1 :Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945 - Hà Nội tưng bừng cờ hoa. - Đồng bào Hà Nội không kể già, trẻ, gái, trai mọi người đều xuống đường hướng về Ba Đình chờ buổi lễ. - Đội danh dự đứng nghiêm trang quanh lễ đài mới dựng. Quang cảnh Hà Nội Ngày 2-9-1945 Thứ 3 ngày 2 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập * Hoạt động 2 :Diễn biến tuyên bố Độc lập Câu hỏi gợi ý: -Buổi lễ bắt đầu khi nào? -Trong buổi lễ, diễn ra các sự việc chính nào? - Buổi lễ kết thúc ra sao? * Hoạt động 1: Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945 - Buổi lễ bắt đầu vào đúng 14 giờ ngày 2-9-1945 Bác Hồ và các vị trong Chính phủ lâm thời bước lên lễ đài chào nhân dân. Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Các thành viên của Chính phủ lâm thời ra mắt và tuyên thệ trước đồng bào quốc dân. - Các sự việc diễn ra trong buổi lễ: Buổi lễ kết thúc nhưng giọng nói Bác Hồ và những lời khẳng định trong bản Tuyên ngôn Độc lập còn vọng mãi trong mỗi người dân Việt Nam . *Hoạt động 3: Một số nội dung của bản Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập Thứ 3 ngày 2 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: * Hoạt động 2 :Diễn biến tuyên bố Độc lập * Hoạt động 1: Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945 “ Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc ” .“ Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.