TAILIEUCHUNG - Tiết 58: KÍNH LÚP

Khái niệm kính lúp, tác dụng của kính lúp và cách sử dụng kính lúp. - Khái niệm về độ bội giác, độ bội giác của kính lúp. Phân biệt khái niệm độ bội giác và độ phóng đại B. Kỹ năng cơ bản: Kỹ năng sử dụng kính lúp và kỹ năng làm bài tập về kính lúp. | Tiết 58 KÍNH LÚP I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU A. Trong tâm bài giảng - Khái niệm kính lúp tác dụng của kính lúp và cách sử dụng kính lúp. - Khái niệm về độ bội giác độ bội giác của kính lúp. Phân biệt khái niệm độ bội giác và độ phóng đại B. Kỹ năng cơ bản Kỹ năng sử dụng kính lúp và kỹ năng làm bài tập về kính lúp. C. Phương pháp Diễn giảng pháp vấn thực nghiệm II. CHUẨN BỊ - Học sinh xem bài - GV Kính lúp III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ồn đinh B. Kiểm tra Góc trông vật là gì Nêu đặc điểm của góc trông vật Thế nào là năng suất phân li của mắt C. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG I. GV cho học sinh xem và quan I. Kính lúp sát vật bằng kính lúp. Sau đó 1. Định nghĩa Kính lúp là một dụng cụ quang học bổ trợ hỏi - Trong các tiết thí nghiệm sinh vật hầu hết các học sinh đều được sử dụng kính lúp. Vậy tác dụng của kính lúp là gì - Ảnh tạo ra bởi kính lúp có kích thước như thế nào so với vật - Cấu tạo của kính lúp là thấu kính gì II. GV hỏi hs Cho biết cách sử dụng được kính lúp như thế nào - HS cho biết cách quan sát vật bằng kính lúp - Sự ngắm chừng của kính lúp là ntn cho mắt trong việc quan sát các vật nhỏ. Nó có tác dụng làm tăng góc trông ảnh bằng cách tạo ra một ảnh ảo lớn hơn vật và nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt. 2. Cấu tạo kính lúp có cấu tạo đơn giản nhất là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. II. Cách ngắm chừng ở điểm cưc cân và cách ngắm chừng ở vô cực a. Cách quan sát một vật bans kính lúp Muốn quan sát một vật nhỏ AB qua kính lúp ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự trước kính để vật cho ảnh ảo A1B1. Mắt đặt sau kính để quan sát ảnh này khi đó ảnh A1B1 cho ảnh A B trên võng mạc của mắt . b. Sự ngắm chừns của kính lúp Khi quan sát phải điều chỉnh vị trí của vật hoặc kính để ảnh ảo này nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt Cc Cv . Sự điều chỉnh này gọi là sự - Thế nào là ngắm chừng cực ngắm chừng của kính lúp và nếu cận cực viễn - Ảnh ảo A1B1 nằm ở điểm cực cận sự ngắm chừng ở Cc - Ảnh ảo A1B1 nằm ở điểm cực viễn sự ngắm chừng ở Cv Đối với mắt bình thường điểm cực viễn ở .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.