TAILIEUCHUNG - Bài giảng : Mạch tuần tự Flip Flop và ghi dịch part 3

Khi chỉ dùng một điốt đơn lẻ để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều, bằng cách khóa không cho phần dương hoặc phần âm của dạng sóng đi qua mạch điện, thì mạch chỉnh lưu được gọi là chỉnh lưu nửa chu kỳ hay chỉnh lưu nửa sóng. Trong các bộ nguồn mọt chiều người ta hay sử dụng các mạch chỉnh lưu nhiều điốt (2 hoặc 4 điốt) với các cách sắp xếp khác nhau để có thể biến đổi từ xoay chiều thành một chiều bằng phẳng hơn trường hợp sử dụng một điốt riêng lẻ. . | Mạch tạo cạnh dùng 1 cổng NOT và 1 cổng AND. Chính sự trì hoãn qua cổng NOT và AND đã tao nên 1 xung hẹp ở ngõ ra 1 CK 0- 1 CK0 CK1. T 0 FLIP FLOP JK 1. Flip Flop nảy bằng cạnh sườn của đồng hồ Ở flip flop dạng nảy bằng cạnh của đồng hồ các ngõ vào như S C J K được gọi là ngõ vào đồng bộ Synchronous input có nghĩa là sự tác động logic của các ngõ vào này xảy ra đồng bộ với cạnh của đồng hồ FLIP FLOP D CHốT D KÝ HIỆU IEEE ANSI Mục tiêu Hiểu cách cấu tạo nên Flip Flop D và Chốt D. Hiểu cách hoạt động của Flip Flop D và Chốt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.