TAILIEUCHUNG - Báo cáo thực tập: Tìm hiểu về công ty Sun-Rise solution

Sun-Rise solution là một công ty mới thành lập chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan đến phần cứng máy tính và các dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng. Do là một công ty mới thành lập nên Sun-Rise gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lí nhân sự và tiền lương nhân cạnh đó số nhân viên của công ty khá đông ( 110+) nên vấn đề này càng trở nên quan trọng đối với công ty. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT