TAILIEUCHUNG - Lập Trình Web: Kỹ thuật phân trang trong PHP - GV: Trần Đình Nghĩa

Các bước tiến hành: Tính tổng số record - $totalrecords; Xác định số lượng record tối đa được trình bày trên trang - $recs_per_page; Lấy biến trang hiện hành - $page: Nếu chưa có, $page = 1; Sử dụng phát biểu LIMIT start, num_record để lấy chính xác dữ liệu cần; Xác định liên kết đến Trang trước, Trang kế | ĐẠI HỌC SÀI GÒN - KHOA CNTT SGU Lập Trình Web THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB Kỹ thuật phân trang trong PHP GV Tr ần Đình Nghĩa tdnghia1977@ 1 . J Các bước tiến hành Mí Tính tổng số record - totalrecords Xác định số lượng record tối đa được trình bày trên trang - recs_per_page Lấy biến trang hiện hành - page Nếu chưa có page 1 Sử dụng phát biểu LIMIT start num_record để lấy chính xác dữ liệu cần Xác định liên kết đến Trang trước Trang kế 2 THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB 4 0 ỉ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG