TAILIEUCHUNG - BÁO CÁO: LỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC DẠY TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI

Thời gian đằng đẵng trôi qua bao lâu thì cuộc sống cũng có những thăng trầm và biến động bấy nhiêu. Có những thứ rất dễ bị lãng quên, nhưng có những thứ luôn sống mãi trong lòng mỗi người qua bao thế hệ. Và tư tưởng về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một điển hình. Đó chính là một tài sản vô giá của dân tộc và cũng là một trong những cơ sở của nền giáo dục Việt Nam Trong di chúc, Bác đặc biệt quan tâm đến ngành giáo dục, từ những lời dạy. | LỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC DẠY TRẺ MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI THỨC ĐỀ TÀI 1. Cơ sở lý luận Thời gian đằng đẵng trôi qua bao lâu thì cuộc sống cũng có những thăng trầm và biến động bấy nhiêu. Có những thứ rất dễ bị lãng quên nhưng có những thứ luôn sống mãi trong lòng mỗi người qua bao thế hệ. Và tư tưởng về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một điển hình. Đó chính là một tài sản vô giá của dân tộc và cũng là một trong những cơ sở của nền giáo dục Việt Nam Trong di chúc Bác đặc biệt quan tâm đến ngành giáo dục từ những lời dạy của Bác về giáo dục đạo đức hiện nay trong công cuộc đổi mới giáo dục chúng ta không thể không quan tâm đến vấn đề Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh đặc biệt là lứa tuổi Mầm non bởi trẻ em như một cây non cần được uốn nắn ngay từ đầu Trong năm học này 2009 - 2010 được xem là năm học đổi mới về quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục Giáo dục Mầm non và các bậc học khác tiếp tục thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 06 CT - TW ngày 07 11 2006 của Bộ Chính Trị ban hành. Mỗi giáo viên mầm non không chỉ học tập mà còn giáo dục cho thế hệ học sinh của mình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh . Học và làm Trang 1 theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần giúp trẻ thể hiện lòng yêu nước lòng kính trọng yêu quý đối với Bác. Việc làm này đã thực sự trở thành việc làm thường xuyên trong các nhà trường và trong mỗi người Việt Nam. 2. Cơ sở th ực tiễn Thuận lợi Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm tạo điều kiện cho giáo viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua nhiều phong trào hoạt động như phổ biến các câu nói hay của Bác cho giáo viên học tập. Động viên cho giáo viên sưu tầm thêm các bài hát câu chuyện về Bác để dạy cho trẻ. Nhà trường tạo góc sách tư liệu về Bác cho giáo viên trẻ và phụ huynh cùng xem. Giáo viên nhiệt tình có trách nhiệm có tinh thần học hỏi ở bạn bè đồng nghiệp có năng lực sư phạm. Qua hai năm trực tiếp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.