TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Lượng giá tổn thất do sự cố tràn dầu đối với Hệ sinh thái biển: Một số kinh nghiệm nước ngoài và điều kiện áp dụng tại Việt Nam "

Hệ sinh thái biển là một trong những nguồn tài nguyên quan trọng nhất đối với sự phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên những năm gần đây, hệ sinh thái biển chịu nhiều tác động tiêu cực từ môi trường, nhất là nguy cơ ô nhiễm do sự cố tràn dầu khi Việt Nam là một nước có hoạt động khai thác và xuất nhập khẩu dầu khá lớn. Thực tế, các phương pháp lượng giá đã được áp dụng một cách. | T ạp chí Khoa học ĐHQGHN Kinh tế và Kinh doanh 25 2009 239-252 Lượng giá tổn thất do sự cố tràn dầu đối với Hệ sinh thái biển Một số kinh nghiệm nước ngoài và điều kiện áp dụng tại Việt Nam __ . . _ . _ TS. Bùi Đại Dũng Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thuỷ Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 29 tháng 7 năm 2009 Tóm tắt. Hệ sinh thái biển là một trong những nguồn tài nguyên quan trọng nhất đối với sự phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên những năm gần đây hệ sinh thái biển chịu nhiều tác động tiêu cực từ môi trường nhất là nguy cơ ô nhiễm do sự cố tràn dầu khi Việt Nam là một nước có hoạt động khai thác và xuất nhập khẩu dầu khá lớn. Thực tế các phương pháp lượng giá đã được áp dụng một cách rộng rãi để xác định chính xác những tổn thất. Những tổn thất này sẽ là cơ sở quan trọng để thực hiện các quyết định xử phạt hành vi gây ô nhiễm là kênh thông tin dự báo cho các bộ ngành trong việc quy hoạch phát triển và đưa ra các chiến lược nhằm giảm thiểu tổn thất từ sự cố tràn dầu. 1. Mở đầu Kể từ khi nhân loại biết khai thác và sử dụng dầu mỏ đến nay thì những sự cố trong việc khai thác vận chuyển dầu mỏ trên thế giới đã trở thành mối đe dọa lớn đối với môi trường nói chung và hệ sinh thái HST biển nói riêng. Các nhà môi trường ước tính rằng từ năm 1900 đến nay trung bình mỗi năm trên thế giới có từ 2 đến trên 4 vụ tràn dầu lớn trên biển. Những sự cố nổi bật có thể kể tới là năm 1978 tàu Amoco Cadiz đổ 231000 tấn dầu thô xuống vùng Brittany Tây Bắc nước Pháp năm 1989 tàu Exxon Valdez làm tràn 40000 tấn dầu ngoài khơi Alaska Mỹ năm 2002 tàu Prestige làm tràn 77000 tấn dầu ngoài khơi phía Tây Bắc Tây Ban Nha năm 2007 tàu Hebei Spirit làm tràn triệu ga-lông dầu ra biển Tây Nam Hàn ĐT 84-4-37581058 E-mail dungbd@ Quốc. Hầu hết các sự cố tràn dầu trên biển đều là những thảm họa môi trường nghiêm trọng đi kèm với những tổn thất kinh tế khổng lồ. Là một nước có hoạt động khai thác và xuất nhập khẩu dầu

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.