TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Lượng giá tổn thất do biến đổi khí hậu toàn cầu đối với Hà Nội"

Tham khảo bài viết 'báo cáo " lượng giá tổn thất do biến đổi khí hậu toàn cầu đối với hà nội"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN Kinh tế và Kinh doanh 26 2010 197-205 Lượng giá tổn thất do biến đổi khí hậu toàn cầu đối với Hà Nội TS. Bùi Đại Dũng Khoa Kinh tế Phát triển Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 22 tháng 8 năm 2010 Tóm tắt. Phương thức và mức độ con người khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên cho đến giai đoạn hiện nay đã đưa hành tinh của chúng ta vào vòng nguy hiểm. Hậu quả là khí hậu toàn cầu biến đổi khó lường thiên tai ngày càng gia tăng mực nước biển dâng cao đi kèm suy giảm hệ sinh thái. trở thành hiểm họa thật sự đối với sự sinh tồn và phát triển thế giới. Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung không nằm ngoài sự ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu toàn cầu BĐKHTC . Nhìn lại biến đổi của Thăng Long - Hà Nội thời gian qua và những khả năng ảnh hưởng của BĐKHTC trong thời gian tới bài viết này đề cập vấn đề Lượng giá tổn thất do biến đổi khí hậu toàn cầu đối với Hà Nội dưới giác độ đề xuất xây dựng một công cụ quản lý nhà nước liên ngành và phác hoạ mục tiêu mà công cụ này cần thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra trong bối cảnh BĐKHTC hiện nay và trước mắt có thể thực hiện thí điểm trong phạm vi thành phố Hà Nội. Mở đầu Phương thức và mức độ con người khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên cho đến giai đoạn hiện nay đã đưa hành tinh của chúng ta vào vòng nguy hiểm. Hậu quả là khí hậu toàn cầu biến đổi khó lường thiên tai ngày càng gia tăng về cường độ và tần suất mực nước biển dâng cao đi kèm suy giảm hệ sinh thái. tất cả đã trở thành hiểm họa thật sự đối với sự sinh tồn và phát triển của mọi quốc gia mọi dân tộc. Việt Nam là một quốc gia không nằm ngoài sức ảnh hưởng nặng nề của BĐKHTC đồng thời Hà Nội và đồng bằng sông Hồng là một trong những khu vực được đánh giá sẽ chịu tác động nghiêm trọng nhất trong cả nước. Nguy cơ này là hiện hữu và không thể đảo ngược trong thế kỷ tới. Nếu không cân nhắc tới những tác ĐT 84-912230247 E-mail dungbd@ động này nhiều chiến lược

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.