TAILIEUCHUNG - Giới thiệu chung về kiến trúc máy tính - Ngô Như Khoa

Mời các bạn tham khảo tài liệu Giới thiệu chung về kiến trúc máy tính trình bày về cách biểu diễn thông tin trong máy tính, các khối cơ bản của máy tính, lệnh và chế độ địa chỉ, các Bus trong vi xử lý máy tính,. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết. | GIÁO TRÌNH KIẾN TRÚC MÁY TÍNH Ngô Như Khoa CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KIẾN TRÚC MÁY TÍNH. I. Khái niệm về kiến trúc máy tính Kiến trúc máy tính Computer architecture là một khái niệm trừu tượng của một hệ thống tính toán dưới quan điểm của người lập trình hoặc người viết chương trình dịch. Nói cách khác kiến trúc máy tính được xem xét theo khía cạnh mà người lập trình có thể can thiệp vào mọi mức đặc quyền bao gồm các thanh ghi ô nhớ các ngắt . có thể được thâm nhập thông qua các lệnh. II. Lịch sử phát triển của máy tính. Chiếc máy tính điện tử đầu tiên là ENIAC được ra đời năm 1946 được chế tạo từ những đèn điện tử rơle điện tử và các chuyển mạch cơ khí. Lịch sử phát triển của máy tính điện tử có thể chia làm bốn thế hệ như sau - Thế hệ 1 1945-1955 . Máy tính được xây dựng trên cơ sở đèn điện tử mà mỗi đèn tượng trưng cho 1 bit nhị phân. Do đó máy có khối lượng rất lớn tốc độ chậm và tiêu thụ điện năng lớn. Như máy ENIAC có khối lượng 30 tấn tiêu thụ công suất 140KW. - Thế hệ thứ 2 1955-1965 . Máy tính được xây dựng trên cơ sở là các đèn bán dẫn transistor máy tính đầu tiên thế hệ này có tênlà TX-0 transistorized experimental computer 0 . - Thế hệ thứ ba 1965-1980 . Máy tính được xây dựng trên các vi mạch cỡ nhỏ SSI và cỡ vừa MSI điển hình là thế hệ máy System 360 của IBM. Thế hệ máy tính này có những bước đột phá mới như sau - Tính tương thích cao Các máy tính trong cùng một họ có khả năng chạy các chương trình phần mềm của nhau. - Đặc tính đa chương trình Tại một thời điểm có thể có vài chương trình nằm trong bộ nhớ và một trong số đó được cho chạy trong khi các chương trình khác chờ hoàn thành các thao tác vào ra. - Không gian địa chỉ rất lớn. - Thế hệ thứ tư 1980- . Máy tính được xây dựng trên các vi mạch cỡ lớn LSI và cực lớn VLSI . Đây là thế hệ máy tính số ngày nay nhờ công nghệ bán dẫn phát triển vượt bậc mà người ta có thể chế tạo các mạch tổ hợp ở mức độ cực lớn. Nhờ đó máy tính ngày càng nhỏ hơn nhẹ hơn mạnh hơn và giá thành rẻ hơn. Máy tính cá nhân

TÀI LIỆU LIÊN QUAN