TAILIEUCHUNG - Tài liệu tham khảo: Học thuyết Lamarck và học thuyết Darwin

Tài liệu luyện thi đại học dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi Đại học - Cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố lại kiến thức. | J 1 Á . 1 A 1 À 1 Á . Học thuyêt Lamarck và học thuyêt Darwin I Học thuyết Lamarck Lamarck cho rằng loài sinh vật có thể biến đổi dưới tác động của môi trường chứ không phải bất biến. Cơ chế tiến hóa làm cho loài này biến đổi thành loài khác được giải thích như sau - Nguyên nhân Sự thay đổi một cách chậm chạp và liên tục của môi trường sống. - Cơ chế chính Mổi sinh vật đều chủ động thay đổi tập quán hoạt động của các cơ quan để thích ứng với sự thay đổi của môi trường. Cơ quan hoạt động nhiều thì sẽ liên tục phát triển cơ quan ít hoặc không hoạt động sẽ dần tiêu biến. - Đặc điểm Những đặc điểm thích nghi được hình thành luôn được di truyền cho thế hệ sau. Ví dụ Sự hình thành loài hưu cao cổ . Loài hưu cổ ngắn dần dần thay đổi đặc điển cổ ngắn thành cổ dài để thích nghi với việc phải vươn cổ lên cao để kiếm thức ăn. Chú ý Những hạn chế sai lầm trong học thuyết Lamarck là - Những biến đổi của cơ thể dưới tác động của môi trường đều được di truyền. - Do ngoại cảnh thay đổi chậm chạp nên sinh vật có khả năng thích nghi kịp thời và trong lịch sử không có loài nào bị đào thải. - Mọi cá thể đều đồng loạt phản ứng theo cách giống nhau trước điều kiện ngoại cảnh mới. II Học thuyết Darwin Sự quan sát của Darwin trong quá trình hình thành học thuyết tiến hóa - Tất cả các loài sinh vật đều có xu hướng sinh ra số lượng con nhiều hơn nhiều so với số con có thể sống sót đến tuổi sinh sản. - Quần thể sinh vật có xu hướng duy trì kích thước không đổi trừ khi có biến đổi bất thường về môi trường. Các cá thể con khác bố mẹ và khác nhau về nhiều cho tiết biến dị cá thể . Học thuyết Darwin - Sự đấu tranh sinh tồn Các cá thể phải đấu tranh với nhau để giành quyền sinh tồn chỉ số ít cá thể còn sống sót qua mỗi thế hệ. - Chọn lọc tự nhiên các cá thể có khả năng sống sót và khả năng sinh sản cao sẽ để lại nhiều con cho quần thể. Theo thời gian số lượng có các biến dị thích nghi ngày một tăng và số lượng các cá thể có các biến dị kém thích nghi ngày một giảm. Kết quả của quá trình chọn lọc

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    4    0    12-08-2020
1    9    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN