TAILIEUCHUNG - Thông tư số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN

Thông tư số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN của Bộ tài chính, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ngày 8 tháng 12 năm 2004 hứơng dẫn trích nộp kinh phí công đòan. | Câu 6 Trình bày những quan điểm của HCM về nhữn phẩm chất đạo đức cơ bản của con người việt nam trong giai đoạn mới. Trung với nước hiếu với dân Theo HCM nước là nước của dân và dân là chủ của đất nước . vì vậy trung với nước hiếu với dân thể hiện trách nhiệm của dân của nước dối với sự nghiệp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    4    0    13-08-2020
213    6    0    13-08-2020
1    3    0    13-08-2020
6    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0