TAILIEUCHUNG - ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

Để phục vụ cho việc cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm cơ khí , việc đề ra quy trình công nghệ thích hợp và có hiệu quả là vấn đề rất quan trọng. Ngoài ra, để đảm bảo được yêu cầu thiết kế, đạt tính công nghệ cao , sản phẩm làm ra được sử dụng rộng rãi , việc đề ra quy trình công nghệ thích hợp là công việc phải được ưu tiên hàng đầu. Việc thiết kế quy trình công nghệ thích hợp còn giúp người công nhân giảm được thời gian gia công, tăng được năng suất . | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM KHOA CƠ KhÍ-Bộ môn chế tạo máy ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ tẠo máy ĐỀ TÀI THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG bích đuôi TẬP THUYẾT MINH Giáo viên hướng dẫn TRƯƠNG QUỐC THANH Giáo viên duyệt TRƯƠnG quốc thanh Họ và tên sinh viên thực hiện LÊ PHÚ VINH MSSV 29704197 4 8 Đồ án Công Nghệ Chế Tạo Máy GVHD Phan Hoàng Long TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM KHOA CƠ Khí- Bộ môn chế tạo máy độc LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC ĐÒ ÁN MÔN HỌC HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN 1. NGUYỄN BÁ HIẾU 29703232 2. DƯƠNG MẠNH HƯNG 29703271 3. LÊ HỒNG Quang 29703570 4. HOÀNG TÚ ANH 29603020 1. Đầu đề đồ án -Thiết kế quy trình công nghệ gia công bích đuôi 2. Số liệu đồ án -Bản vẽ chi tiết -Sản lượng 500-3500 chiếc năm 3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán Xác định dạng sản xuất Phân tích chi tiết gia công Chọn phôi và phương án chế tạo Chọn tiến trình gia công Thiết kế nguyên công Xác định lượng dư trung gian và kích thước trung gian Xác định chế độ cắt và thời gian gia công cơ bản Lập phiếu tổng hợp nguyên công Thiết kế đồ gá 4. Các bản vẽ Bản vẽ chi tiết 1 A3 Bản vẽ phôi 1A3 Bản vẽ sơ đồ nguyên công 12A3 Bản vẽ đồ gá 1A2 5. Ngày giao đồ án 6. Ngày hoàn thành đồ án Nội dung và yêu cầu của đồ án được thông qua hội nghị bộ môn Giáo viên hướng dẫn Chủ nhiệm bộ môn Phan Hoàng Long Nhận xét và đánh giá đồ án Nhóm 2 Trang 1 Đồ án Công Nghệ Chế Tạo Máy GVHD Phan Hoàng Long 2001 Người chấm đồ án Nhóm 2 Trang

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    4    0    12-08-2020
9    3    0    12-08-2020
3    9    0    12-08-2020
7    3    0    12-08-2020
18    3    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN