TAILIEUCHUNG - Đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 17

Tham khảo tài liệu đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 17 , công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Câu 1( 3 điểm) Trình bày một phương pháp cài đặt cây nhị phân tìm kiếm. Dựng một cây nhị phân tìm kiếm có 13 nút, các đỉnh nhận giá trị là các số chẵn 2, 4, 6, Viết thuật toán thêm một đỉnh mới x = 13 vào cây nhị phân tìm kiếm với cách cài đặt trên và minh hoạ trên cây vừa dựng. Kết quả của từng phép duỵệt cây theo thứ tự trước, giữa, sau Câu 2( 3 điểm ) Anh (chi) hãy viết dạng cài đặt từ điển bởi bảng băm đóng. Nếu thêm một từ vào từ điển cài đặt bởi bảng băm đóng thì khi nào xảy ra hiện tượng đụng khóa, ví dụ minh họa. Khi nào cần băm lại, Hãy trình bày các phương pháp băm lại. Câu 3 (2 điểm) Nêu các cách cài đặt danh sách? viết dạng cài đặt tương ứng? ưu nhược điểm của từng cách cài đặt. Hết . Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0