TAILIEUCHUNG - HẠT LANH GIẢM LIPID HUYẾT

Người Việt-nam ở Hoa-kỳ không quen với hạt lanh ( tiếng Anh gọi là Flaxseeds hay Linseeds, tiếng Pháp là Graines de lin) nên không thấy tại các chợ Việt-nam, nhưng có thể tìm thấy trong một số chợ Mỹ như chợ Trader’s Joe. Bác sĩ ở Canada có thể kê đơn hạt lanh cho bệnh nhân rối loạn lipid huyết hay táo bón. Trước đây đã có nhiều nghiên cứu chứng minh hạt lanh giảm lipid huyết nhưng kết quả thường trái ngược nhau, và mẫu nghiên cứu nhỏ, thời gian nghiên cứu ngắn và thiết kế khác. | HẠT LANH GIẢM LIPID HUYẾT Người Việt-nam ở Hoa-kỳ không quen với hạt lanh tiếng Anh gọi là Flaxseeds hay Linseeds tiếng Pháp là Graines de lin nên không thấy tại các chợ Việt-nam nhưng có thể tìm thấy trong một số chợ Mỹ như chợ Trader s Joe. Bác sĩ ở Canada có thể kê đơn hạt lanh cho bệnh nhân rối loạn lipid huyết hay táo bón. Trước đây đã có nhiều nghiên cứu chứng minh hạt lanh giảm lipid huyết nhưng kết quả thường trái ngược nhau và mẫu nghiên cứu nhỏ thời gian nghiên cứu ngắn và thiết kế khác nhau nên vẫn có nghi ngờ về tác dụng của hạt này. Một phân tích meta đăng trên báo American Journal of Clinical Nutrition số tháng 8 năm 2009 cho biết hạt lanh giảm đáng kể cholesterol toàn phần và LDL cholesterol hay cholesterol xấu tác dụng mạnh nhất ở phụ nữ sau tuổi mãn kinh và người có nồng độ cholesterol cao lúc bắt đầu nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu tìm tất cả thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm chứng của hạt lanh và chất dẫn xuất lên lipid người lớn xuất bản tiếng Anh từ tháng giêng năm 1990 đến tháng 10 năm 2008. Họ cũng ráng tiếp xúc với tác giả những nghiên cứu không công bố. Họ cũng phân loại những thử nghiệm đó theo thang điểm Jadad 16 thử nghiệm xem là phẩm chất cao và 12 thử nghiệm phẩm chất thấp. Tập hợp 28 thử nghiệm trong phân tích meta với 1381 người tham dự. 5 thử nghiệm nhắm đến phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh 1 trước tuổi mãn kinh 10 thử nghiệm cho phái nam 10 thử nghiệm cho cả hai phái tính 1 thử nghiệm không đề cập đến phái tính người tham dự và 1 thử nghiệm báo cáo kết quả riêng rẻ của phái nam và phái nữ. Thời gian thử nghiệm trung bình là tuần trong khoảng 2-52 tuần . Hạt lanh nguyên hột xay nát hay đã lấy dầu được dùng trong 10 thử nghiệm với lượng 20-50 gam 2-5 muổng canh và dầu hạt lanh dùng trong 13 thử nghiệm. Mức cholesterol toàn phần giảm đáng kể trong những nghiên cứu dùng hạt toàn phần hay lignan cũng như LDL nhưng không thay đổi đáng kể HDL và triglycerid. Hạt lanh toàn phần Lignan hạt lanh Giảm cholesterol toàn phần mmol L - mmol

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.