TAILIEUCHUNG - Giáo trình- Tự động hóa quá trình nhiệt-p3-chương 2-3

Chương 2: Một số hệ thống điều chỉnh thiết bị phụ trong phân xưởng tuốc bin | Tự ĐỘNG HÓA QUA TRÌNH NHIỆT - PHAN III CHƯƠNG 2. MỘT SỐ HỆ THỐNG ĐIÊU CHỈNH THIỆT BỊ PHU TRONG PHÂN XƯƠNG TUỐC BIN Hệ thong tự động bình khử khí Phai giữ môi chát trong bình ổ trạng thái bao hoa ta phai giữ các thông số Nhiệt đô bao hoa tbh Pbh va mữc nữổc H Ma quan tính cua nhiệt đô lổn hổn quan tính cua ap suất. Nện Ta thữổng láy tín hiệu la Pbh mặt khac vì Pbh phấn bô điệu hổn Hệ thông điệu chỉnh mữc nữổc H trong bình khữ khí 141 Tự ĐỘNG HÓA QUA TRÌNH NHIỆT - PHAN III Hệ thống điều chỉnh tự động bô giam ôn giam áp Hệ thống điều chỉnh tự động bình giá nhiệt Thông số điều chỉnh là mức nứơc trong bình gia nhiệt Để đo mức nứổc phài dung phương phàp khàc 142 Tự ĐỘNG HÓA QUA TRÌNH NHIỆT - PHAN III .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.