TAILIEUCHUNG - Luận văn chiến lược phát triển dành cho công ty dệt may - Nguyễn thị Huyền Dương – 4

Thực hiện các hoạt động cần thiết để đạt được dự định và cải tiến liên tục quá trình này. Hệ thống quản lý chất lượng cũng như bất kỳ hệ thống nào đều phải được quản lý và vì thế quản lý hệ thống chất lượng là một chức năng của doanh nghiệp. Hệ thống quản lý chất lượng thực hiện bốn chức năng cơ bản sau: Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý chất lượng. Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng. Thẩm định hệ thống quản lý chất lượng. Duy trì hệ thống quản. | Nguyễn Thị Huyền Dương Báo Cáo Tổng Hợp Thực hiện các hoạt động cần thiết để đạt được dự định và cải tiến liên tục quá trình này. Hệ thống quản lý chất lượng cũng như bất kỳ hệ thống nào đều phải được quản lý và vì thế quản lý hệ thống chất lượng là một chức năng của doanh nghiệp. Hệ thống quản lý chất lượng thực hiện bốn chức năng cơ bản sau Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý chất lượng. Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng. Thẩm định hệ thống quản lý chất lượng. Duy trì hệ thống quản lý chất lượng. Hệ thống quản lý chất lượng là một bộ phận hợp thành quan trọng của hệ thống quản trị kinh doanh. Vì thế tổ chức tốt hệ thống quản lý chất lượng sẽ đảm bảo duy trì khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường bởi nó sẽ - Bảo đảm sản phẩm và dịch vụ thoả mãn các yêu cầu của khách hàng. - Duy trì các tiêu chuẩn mà công ty đạt được một cách thành công. - Cải tiến tiêu chuẩn trong những lĩnh vực cần thiết. - Kết hợp hài hoà các chính sách và sự thực hiện của các bộ phận. - Tạo sự ổn định và giảm thiểu sự biến động. - Loại bỏ sự phức tạp và giảm thời gian xử lý. - Tập chung quan tâm đến chất lượng. - Bảo đảm sản phẩm và dịch vụ được phân phối đúng lúc. - Giảm chi phí hoạt động. Tuy vậy muốn cho hệ thống quản lý chất lượng phát huy tính hiệu quả thì tất cả các bộ phận phải được liên kết chặt chẽ với nhau cùng hướng vào mục đích chung của công ty. II. Thực trạng công tác quản lý chất lượng sản phẩm trong Công ty Dệt vải công nghiệp Hà Nội sốnhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm của công ty QTKD10-HA NỘI 109 Trường CĐ KTKT Công Nghiệp I Nguyễn Thị Huyền Dương Báo Cáo Tổng Hợp Thực hiện tốt mọi công tác quản lý của công ty thực chất cũng là để tạo ra những sản phẩm có chất lượng đáp ứng đúng nhu cầu đòi hỏi của thị trường với giá cả hợp lý có như vậy mới cạnh tranh được với các đối thủ khác. Hai sản phẩm chủ lực của công ty là vải mành nhúng keo và vải không dệt phải canh tranh với sản phẩm của nước ngoài với thương hiệu lâu năm và giá thành hạ. Vậy để .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.