TAILIEUCHUNG - Thông báo Số: 161/TB-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------Số: 161/TB-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2010 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC SAU ĐẠI HỌC TẠI HÀN QUỐC THEO HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ HÀN QUỐC CẤP NĂM 2010 | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẠO NAM ---- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 161 TB-BGDĐT Hà Nội ngày 09 tháng 04 năm 2010 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC SAU ĐẠI HỌC TẠI HÀN QUỐC THEO HỌC BỔNG CHỈNH PHỦ HÀN QUỐC CẤP NĂM 2010 Căn cứ công hàm số KEV-10-334 ngày 23 3 2010 của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam về Chương trình học bổng sau đại học Chính phủ Hàn Quốc cấp năm 2010 Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh như sau 1. Số lượng ứng viên dự tuyển và chế độ học bổng Phía Hàn Quốc sẽ tiếp nhận 04 hồ sơ ứng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo sơ tuyển giới thiệu cho Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam xem xét và chuyển về nước duyệt cấp học bổng. Ứng viên được tiếp nhận theo chương trình học bổng này sẽ được Chính phủ Hàn Quốc cấp học bổng toàn phần bao gồm vé máy bay một lượt đi và về học phí chi phí hỗ trợ nghiên cứu bảo hiểm y tế và sinh hoạt phí cho thời gian học tại Hàn Quốc tối đa 03 năm đối với học bổng thạc sĩ và 04 năm đối với học bổng tiến sĩ trong đó bao gồm 01 năm học tiếng Hàn . Ứng viên có chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK - level 5 và 6 được miễn 01 năm học tiếng Hàn. Dự kiến ứng viên trúng tuyển sẽ đi học vào cuối tháng 8 2010. 2. Đối tượng dự tuyển Công dân Việt Nam là giảng viên biên chế hoặc hợp đồng đang công tác tại các trường đại học cao đẳng đáp ứng các điều kiện sau Được cơ quan công tác đồng ý và có công văn cử dự tuyển Có phẩm chất đạo đức tốt trình độ chuyên môn giỏi đủ sức khỏe để học tập ở nước ngoài cam kết trở về nước phục vụ tại cơ sở đã cử đi học hoặc làm việc theo yêu cầu của Nhà nước. Cam kết phải được cơ quan cử đi học xác nhận và bảo lãnh. Dưới 40 tuổi tính đến 01 9 2010 và có thời gian làm việc tại cơ quan cử đi dự tuyển từ 12 tháng trở lên. Ứng viên dự tuyển chương trình thạc sĩ phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui dài hạn loại giỏi. Ứng viên dự tuyển chương trình tiến sĩ phải có bằng tốt nghiệp đại học và bằng thạc sĩ với kết quả học tập ở đại học và thạc sĩ đạt trở lên. Đăng ký ngành học đúng hoặc gần với .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.