TAILIEUCHUNG - Chỉ thị số 32/2007/CT-UBND

Chỉ thị số 32/2007/CT-UBND về việc một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số 32 2007 CT-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa ngày 17 tháng 08 năm 2007 CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH KIỀM CHẾ TỐC ĐỘ TĂNG GIÁ THỊ TRƯỜNG Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 18 2007 CT-TTg ngày 01 08 2007 về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại Văn bản số 4379 VPCP-KTTH ngày 07 08 2007 đề nghị của Bộ Thương mại tại Văn bản số 4463 BTM-TTTN ngày 03 08 2007 về bình ổn thị trường kiềm chế tăng giá và của Bộ Tài chính tại Công điện khẩn số 04 BTC-QLG ngày 06 08 2007 và Công văn số 10491 BTC-QLG ngày 07 08 2007 Nhằm kiềm chế tốc độ tăng giá ổn định kinh tế và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai Chỉ thị 1. Sở Ke hoạch - Đầu tư a Chủ trì phối hợp Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các Sở ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt các giải pháp thu hút đầu tư thúc đẩy sản xuất kinh doanh chủ động điều hành đảm bảo cân đối về hàng hóa tiền tệ cán cân thanh toán thu chi ngân sách b Rà soát tập trung vốn đầu tư cho các dự án quan trọng cấp thiết kiên quyết thực hiện việc điều chuyển vốn các công trình triển khai chậm chưa mang lại hiệu quả ngay cho các dự án có nhu cầu cấp thiết cần sớm đưa vào sử dụng mang lại hiệu quả cao. c Chủ trì phối hợp Sở Tài chính Sở Giao thông - Vận tải Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Kho bạc Nhà nước tỉnh và các Sở ngành liên quan rà soát tình hình đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trái phiếu của tỉnh tín dụng Nhà nước và nguồn vốn ODA nhất là giải ngân các dự án thuộc lĩnh vực giao thông vận tải nông nghiệp kịp thời đề xuất giải quyết hoặc ứng vốn cho các dự án đang vướng mắc về thủ tục thanh toán theo tiến độ thực hiện. 2. Sở Tài chính a Chủ trì phối hợp Cục thuế Đồng Nai các Sở ngành liên quan thành lập ngay các đoàn kiểm tra kiểm soát các yếu tố hình thành giá của những hàng hóa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    10    0    11-08-2020
18    3    0    11-08-2020
297    7    0    11-08-2020
349    3    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0