TAILIEUCHUNG - Bài 1: Giới thiệu về mạng máy tính

Các khái niệm về mạng máy tính, các kiến trúc của mạng máy tính trong hệ thống mạng LAN. Phân chia hệ thống mạng. Giới thiệu về mạng máy tính. Mục đích nối mạng. Các dịch vụ mạng. Phân loại mạng. Mô hình mạng. Câu hỏi ôn tập. | 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MH MĐ MẠNG CAN BAN 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 GIỚI THIỆU VỀ MẠNG MÁY TÍNH Bài 2 CHUẨN MẠNG VÀ MÔ HÌNH OSI Bài 3 GIAO THỨC TCP IP VÀ IP ADDRESS Bài 4 KỸ THUẬT MẠNG CỤC BỘ LAN Bài 5 QUẢN TRỊ TÀI KHOAN CỤC BỘ VÀ TÀI NGUYÊN MẠNG Bài 6 CÔNG NGHỆ MẠNG WIRELEsS lan và ADSL Bài 7 CHẨN ĐOáN và xử lý sự cố mạng ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN -I- THI CUỐI MÔN ìửàce TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http BÀI 1 GIỚI THIỆU VỀ MẠNG MÁY TÍNH Các khái niệm về mạng máy tính các kiến trúc của mạng máy tính trong hệ thống mạng LAN. Phân chia hệ thống mạng. 4- Giới thiệu về mạng máy tính. 4- Mục đích nối mạng. 4- Các dịch vụ mạng. 4- Phân loại mạng. 4- Mô hình mạng. 4- Câu hỏi ôn tập 1 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MỤC TIÊU BÀI HỌC -I- Trình bày được sự hình thành và phát triển của mạng máy tính -I- Phân loại và xác định được các kiểu thiết kế mạng máy tính thông dụng. -I- Phân biệt được các mô hình nối mạng và mô hình xử lý dữ liệu làm quen với các mô hình nối mạng thông dụng. íửàce TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Giới thiệu về mạng máy tính Mạng máy tính là sựkết nối của hai hay nhiều máy tính thiết bị mạng với nhau thông qua các phương tiện truyền dẫn và tuân theo các kiến trúc mạng 4- Định nghĩa mạng máy tính Các máy tính và thiết bị mạng Server Client Router Switch Printer . Phương tiện truyên dan Media cable Sóng điện từ tia hồng ngoại Các giao thức TCP IP NetBeui Apple Talk sp ace 2 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Giới thiệu về mạng máy tính 4- Lịch sử phát triển mạng máy tính o Thập niên 50 máy tính sử dụng bóng đèn điện tử nên rất cồng kềnh và tốn năng lượng o Thập niên 60 Ra đời các thiết bị truy cập từ xa vào máy tính. Tiền thân sơ khai của hệ thống mạng máy tính Thập niên 70 Các thiết bị đầu cuối phát triển nâng cao băng thông và các máy tính nhỏ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT