TAILIEUCHUNG - MÔN HỌC/MÔĐUN: MẠNG CĂN BẢN (Bài tập lớn 01)

Mục đích: Hệ thống lại kiến thức và kỹ năng về mạng căn bản. Xây dựng mạng LAN đơn giản, thực tế tại DN. Tình huống: Qua khảo sát, Cửa hàng siêu thị Nguyễn Lan có sơ đồ như hình vẽ, gồm các bộ phận sau: Giám đốc, Kinh doanh, Kế toán, IT. Buôn bán về thực phẩm tươi sống và đồ đống hộp đông lạnh, hàng tiêu dung, nội thất, đồ may mặc, kim khí điện máy Khách hàng mua và thanh toán tại các cabin của cửa hàng. . | sptaçê iiAUMMr MV rinivir. T------------1 LEARNING BY DOING TRUONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh đT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN KỸ THUẬT AN NINH MẠNG MON HOC MOĐUN MẠNG CĂN BAN Bài tập lớn 01 I. MỤC ĐÍCH -I- Hệ thống lại kiến thức và kỹ năng về mạng căn bản. -I- Xây dựng mạng LAN đơn giản thực tế tại DN. II. TÌNH HUỐNG -I- Qua khảo sát Cửa hàng siêu thị Nguyễn Lan có sơ đồ như hình vẽ gồm các bộ phận sau Giám đốc Kinh doanh Kế toán IT. Buôn bán về thực phẩm tươi sống và đồ đống hộp đông lạnh hàng tiêu dung nội thất đồ may mặc kim khí điện máy. -I- Khách hàng mua và thanh toán tại các cabin của cửa hàng. Trong đó các nhân viên kinh doanh liên hệ tìm kiếm khách hàng trên mạng và điện thoại. -I- Công ty có nhu cầu sử dụng Internet để quảng cáo sản phẩm trên các website sử dụng mạng LAN chia sẽ tài nguyên về mạng Printer File . Phòng Giám đốc có 1 Laptop và 1 máy in. Phòng Kinh Doanh có 5 PC được sử dụng quản lí đặt hàng trên mạng và 1 máy in. Phòng Kế toán có 5 PC và 1 máy in. Phòng IT gồm Line ADSL Router ADSL Access Point Switch trung tâm. Mỗi cabin có một PC và 1 máy in có cài đặt các chương trình tính tiền cho khách hàng. Khoa CNTT - MH MĐ Mạng căn bản Trang 1 sổlãẽẽ T----1 LEARNING BY OOIMG ĨRŨONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh ĐT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 4- 4- Lập kế hoạch xây dựng hê thống mang LAN cho mô hình trên . Lập danh sạch thiết bi vạ bang dự trù kinh phí trong mô hình trên . Xây dựng hê thông mạng cho doanh nghiêp trên. 4- IV. GỢI Ý THỰC HIỆN Khoa CNTT - MH MĐ Mạng căn bản Trang 2 solace 1 LEARNING BY OBING ĨRŨONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh đT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 4- Ke hoạch PC Các phòng ban giống nhau không quá 6 triệu. Printer Các phòng ban không quá 3 triệu. Router ADSL .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN