TAILIEUCHUNG - MÔN HỌC/MÔĐUN: MẠNG CĂN BẢN (Bài tập lớn 02)

Mục đích: Hệ thống lại kiến thức và kỹ năng về mạng căn bản. Xây dựng mạng LAN đơn giản, thực tế tại DN. Tình huống: Công ty TNHH Schreder’s, chuyên thiết kế sản phẩm cho khách hàng về các mặt hàng, có các phòng ban sau: Giám đốc, Kinh Doanh, Thiết Kế, Kế toán, Phòng IT. C | TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh ĐT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 sptaçê iiAUMMr MV ririivir. TRUONG CAO ĐẲNG NGHỀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN KỸ THUẬT AN NINH MẠNG MON HOC MOĐUN MẠNG CĂN BAN Bài tập lớn số 02 I. MỤC ĐÍCH -I- Hệ thống lại kiến thức và kỹ năng về mạng căn bản. -I- Xây dựng mạng LAN đơn giản thực tế tại DN. II. TÌNH HUỐNG -I- Công ty TNHH Schreder s chuyên thiết kế sản phẩm cho khách hàng về các mặt hàng có các phòng ban sau Giám đốc Kinh Doanh Thiết Kế Kế toán Phòng IT. -I- Công ty có nhu cầu sử dụng LAN để chia sẽ tài nguyên mạng và tập trung bản vẻ tài liệu về máy chủ đặt tại phòng IT các nhân viên thiết kế chuyên thiết kế các loại sản phẩm cho khách hàng yêu cầu nhân viên kinh doanh sử dụng Internet để tiếp thị sản phẩm. Phòng Giám đốc gồm 2 Laptop cho Giám đốc và nhân sự 1 máy in. Phòng Kinh doanh gồm 8 PC cho nhân viên kinh doanh làm việc trên mạng với khách hàng. Phòng Kế toán gồm 4 PC và 1 máy in. Phòng Thiết kế có 15 PC cho các nhân viên thiết kế sản phẩm dung Corel Photoshop AI . và 1 máy in 1 máy scan. Phòng IT gồm Line ADSL Router ADSL Switch trung tâm và một máy chuyên lưu trữ các mẫu bản vẽ chính của công ty để backup cho các nhân viên thiết kế. Khoa CNTT - MH MĐ Mạng căn bản Trang 1 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh ĐT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 sổlãẽẽ T----1 LEARNING BY DOING ĨRŨONG CAO ĐẲNG NGHỀ III. YÊU CẦU THỰC HIỆN 4- Lâp kê hoạch xây dưng hê thông mang LAN cho mô hinh trên . 4- Lâp danh sách thiết bi va bang dư trù kinh phí trong mô hình trên . 4- Xây dựng hê thông mang cho doanh nghiêp trên với hê thông gôm mang co dây vá không dây. IV. GỢI Ý THỰC HIỆN 4- Kế hoạch Khoa CNTT - MH MĐ Mạng căn bản Trang 2 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh đT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 sổlãẽẽ T---1 LEARNING BY DOING ĨRŨONG CAO ĐẲNG NGHỀ PC Các phòng ban giống nhau không

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN