TAILIEUCHUNG - Hiệp định về đối tác kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam

Hiệp định về đối tác kinh tế giữa Nhật Bản và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | Bản dịch không chính thức HIỆP ĐỊNH GIỮA NHẬT BẢN VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỀ ĐỐI TÁC KINH TẾ Lời mở đầu Nhật Bản và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sau đây được gọi trong hiệp định này là Việt Nam Thừa nhận rằng một môi trường toàn cầu năng động và thay đổi nhanh chóng do quá trình toàn cầu hóa và tiến bộ công nghệ mang lại nhiều thách thức và cơ hội kinh tế và chiến lược cho các Bên Nhận thức được tình hữu nghị lâu dài và quan hệ kinh tế và chính trị chặt chẽ được phát triển quan nhiều năm hợp tác thành công và cùng có lợi giữa các Bên Tin tưởng rằng quan hệ song phương đó sẽ được tăng cường bằng việc thiết lập quan hệ đối tác kinh tế cùng có lợi thông qua tự do hóa thương mại thuận lợi hóa thương mại và hợp tác Thừa nhận khoảng cách phát triển giữa các Bên Khẳng định lại việc quan hệ đối tác kinh tế sẽ tạo ra một khuôn khổ hữu ích cho tăng cường hợp tác và đáp ứng lợi ích chung của các Bên trong các lĩnh vực khác nhau như đã nhất trí trong Hiệp định và tiến tới cải thiện hiệu quả kinh tế và phát triển thương mại đầu tư và nguồn nhân lực Thừa nhận rằng quan hệ đối tác đó sẽ tạo ra một thị trường rộng lớn hơn và mới và tăng cường tính hấp dẫn và danh tiếng của thị trường của các Bên Nhắc lại Điều XXIV của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại 1994 và Điều V của Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ lần lượt trong Phụ lục 1A và Phụ lục 1B của Hiệp định Marrakesh về Thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới hoàn thành tại Marrakesh ngày 15 tháng 4 năm 1994 Tin tưởng rằng Hiệp định này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa các Bên và Quyết định thiết lập một khuôn khổ pháp lý cho quan hệ đối tác kinh tế giữa các Bên ĐÃ NHẤT TRÍ như sau Chương 1 CÁC QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mục tiêu Các mục tiêu của Hiệp định này là a tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại hàng hóa giữa các Bên b đảm bảo bảo vệ sở hữu trí tuệ và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này c thúc đẩy hợp tác và phối hợp trong việc thực hiện hiệu quả các luật cạnh tranh của mỗi Bên d tạo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT