TAILIEUCHUNG - Xóa bỏ sự bất hoà khi làm việc theo nhóm

Khi có mâu thuẫn với nhau, mọi người thường cảm thấy thoải mái hơn với việc phản đối thay vì đưa ra các giải pháp bởi có thể họ sẽ được hưởng lợi từ sự bất hoà. Những mâu thuẫn như vậy không chỉ đe doạ năng suất lao động mà còn tạo ra môi trường làm việc không tốt, từ đó sẽ làm suy giảm về mặt tinh thần, gây nên tình trạng nghỉ việc và khả năng lưu giữ nhân viên trở nên rất khó khăn. Vì thế, ở vai trò của ngưòi quản lý, bạn không thể cho. | ir r 1-7 1 Ấ J 1 -V -V TV i 1 t r Xóa bỏ sự bât hoà khi làm việc theo nhóm Khi có mâu thuẫn với nhau mọi người thường cảm thấy thoải mái hơn với việc phản đối thay vì đưa ra các giải pháp bởi có thể họ sẽ được hưởng lợi từ sự bất hoà. Những mâu thuẫn như vậy không chỉ đe doạ năng suất lao động mà còn tạo ra môi trường làm việc không tốt từ đó sẽ làm suy giảm về mặt tinh thần gây nên tình trạng nghỉ việc và khả năng lưu giữ nhân viên trở nên rất khó khăn. Vì thế ở vai trò của ngưòi quản lý bạn không thể cho phép những bất đồng nho nhỏ trở thành những mâu thuẫn lớn dần theo thời gian. Dưới đây là một số gợi ý cho việc xóa bỏ các mâu thuẫn trong nội bộ nhóm làm việc của bạn Đi tìm nguyên nhân Tìm ra lý do tại sao những người đồng nghiệp lại mẫu thuẫn với nhau. Thường thì nguyên nhân của sự bất hoà nằm ở những điều xảy ra đã lâu. Một người có thể cảm thấy bị coi thường khi ý kiến của anh ta không được sếp chấp nhận trong khi ý kiến của người đồng nghiệp khác thì có. Người khác có thể cảm thấy rằng anh ta không nhận được thời gian và nguồn lực công bằng để hoàn thành một dự án. Người khác nữa có thể cảm thấy không được lưu ý khi anh ta không nhận được sự thăng tiến như hy vọng. Những điều như vậy khi không được giải quyết nhanh chóng có thể tích luỹ theo thời gian và nuôi dưỡng sự chống đối. Giữ đúng vai trò trung lập Nếu giám đốc là người phải chịu trách nhiệm cho những vấn đề đó thì họ nên thừa nhận và đưa ra lời xin lỗi. Tìm cách cải thiện tình hình thông qua thảo luận và đối thoại thêm. Tuy nhiên nếu căn nguyên của sự bất hoà xảy ra trước khi bạn là người quản lý hãy thấu hiểu sự tổn thương của người trong cuộc nhưng không nghiêng vê bên nào. Nói cách khác là đừng bơi dưới câu hay bước qua câu. Không làm được thế bạn chỉ khiến những người đang bất hòa đau khổ và mâu thuẫn thêm. Xoa dịu những mâu thuẫn Hãy nói rõ rằng sự hợp tác là bắt buộc. Người quản lý cho phép nhân viên hành động thiếu thiện chí sẽ làm cho những người bất mãn có nhiêu lý do hơn để chống đối. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    6    0    12-08-2020
23    5    0    12-08-2020
34    7    0    12-08-2020
1    5    0    12-08-2020
27    4    0    12-08-2020
68    6    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2