TAILIEUCHUNG - Đàm phán thành công dựa trên các yếu tố nào?

tài liệu Đàm phán thành công dựa trên các yếu tố nào này để giúp các bạn nắm được các yếu tố như: Xác định mục tiêu, nghiên cứu đối thủ, tùy cơ ứng biến, xác định chiến lược đàm phán, dự đoán tiến trình. | Đàm phán thành công dựa trên các yêu tô nào Chuẩn bị tốt tức là bạn đã thành công tới một nửa trong cuộc đàm phán sắp tới. Thông tin luôn là vũ khí sắc bén giúp bạn đạt được mục đích của mình. Việc xem xét kỹ lưỡng đối thủ giúp người đàm phán có thể đánh giá tốt hơn khả năng nhượng bộ và làm chúng trở nên có giá trị hơn bao giờ hết. Sự chuẩn bị tốt còn tạo nên sự tự tin khiến người đàm phán ứng khẩu nhạy bén chuẩn xác hơn. Việc làm chủ tài liệu thông tin liên quan sẽ có một sức thuyết phục lớn với đối thủ tạo ra sự nhất trí đồng tình hoà hợp quan điểm buộc đối thủ phải chấp nhận thực tế. Sau đây là mấy điểm chính cần lưu ý khi đàm phán Xác định mục tiêu Việc xác định mục tiêu được thực hiện với sự cộng tác của các thành viên trong công ty những người sẽ cùng tham gia vào cuộc đàm phán. Không chỉ đưa ra các mục tiêu về mặt tài chính mà còn dự báo về tâm lý đối thủ chính sách áp dụng hoặc thời cơ tình huống sẽ gặp phải. Giai đoạn này phải đưa ra được các mục tiêu cụ thể và thực tế đồng thời phải có một khoảng co giãn cần thiết. Khi cuộc đàm phán bao gồm nhiều giai đoạn nhất thiết phải tiến hành tổng kết sau mỗi giai đoạn đồng thời chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo. Nghiên cứu đối thủ Thông tin đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong một cuộc đàm phán. Cần phải tìm hiểu mọi thông tin liên quan tới đối thủ những yếu tố nào có thể được đưa lên bàn đàm phán tìm hiểu cộng sự của đối thủ và yếu tố thứ ba như nhân viên của họ ý kiến công chúng và báo chí. Mục tiêu của đối thủ là gì Điểm mạnh của họ nằm ở chỗ nào Từ đó người đàm phán có thể xác định được vùng thảo luận hiệu quả. Tuỳ cơ ứng biến Đàm phán cũng có thể có tiền lệ trong cùng một chủ đề hoặc không. Đây là điều mà người đàm phán cần biết rõ. Khi tiến hành đàm phán cần phải xác định được tình huống tổng thể và đo lường được hậu quả của nó. Đôi khi một tình huống tranh luận lại tạo ra một kết quả tốt. Tuy nhiên không phải lúc nào người ta cũng lường trước được tình huống. Vì thế cần phải biết cánh tránh né để .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT