TAILIEUCHUNG - Terminal Services Web Access trong Windows Server 2008 (P.2)

Trong phần này chúng ta sẽ thực hiện cấu hình Terminal Services Web Access và kiểm thử một số tính năng khác gồm khả năng tương hợp SharePoint Services và kết hợp Farm. | Terminal Services Web Access trong Windows Server 2008 Nguồn Quản trị mạng - Trong phần trước chúng ta đã tìm hiểu qua về khả năng và công dụng của Terminal Services Web Access và đã thực hiện cài đặt những Role và Service liên quan. Terminal Services Web Access trong Windows Server 2008 Trong phần này chúng ta sẽ thực hiện cấu hình Terminal Services Web Access và kiểm thử một số tính năng khác gồm khả năng tương hợp SharePoint Services và kết hợp Farm. Khi đã cài đặt chính xác Role danh sách tác vụ cấp cao dưới đây phải được sử dụng để cấu hình Terminal Services Web Access cho máy trạm sử dụng. Danh sách này bao gồm Cấu hình phần nguồn dữ liệu cho Terminal Services Web Access. Cấu hình thành viên nhóm bảo mật cho Terminal Services Web Access. Kích hoạt Terminal Services Web Access trên những ứng dụng RemoteApp. Bảo đảm máy trạm hoạt động tốt. Data Source của Terminal Services Web Access. Thành phần Terminal Services Web Access có thể hiển thị những ứng dụng RemoteApp từ mọi máy chủ Terminal Server tuy nhiên nó chỉ có thể hiển thị những ứng dụng từ một Terminal Server tại một thời điểm. Nếu Terminal Services Web Access được cài đặt trên Terminal Server thì cấu hình mặc định sẽ tự hiển thị những ứng dụng RemoteApp mà không cần đến bất kì thao tác nào. Nhưng nếu Role Terminal Services Web Access đang được tự cài đặt thì Web Part cần phải được cấu hình. Để cấu hình Web Part bạn phải là thành viên của nhóm Terminal Services Web Access Admins hoặc đăng nhập dưới tài khoản Admin cục bộ. Trước tiên mở website Terminal Services Web Access qua shortcut Terminal Services Web Access Administration trong Administrative Tools của menu Start hoặc sử dụng Internet Explorer kết nối tới Terminal Services Web Access. Sau đó lựa chọn nút Configuration. TSWeb Acceií Notepad Wo rd Pad Rem als Díiktùử Sau đó trong Editor Zone của trang Configuration nhập tên của Terminal Server lưu trữ Web Part rồi nhấn nút Apply. Cấu hình này sẽ được áp dụng ngay lập tức và mọi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    15    0