TAILIEUCHUNG - Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với Trường hoặc Trung tâm dạy nghề tư thục

Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Lao động-Thương. | w 1 r 1 À - V 1 Ầ - Ẩ r m . 1 w Đăng ký hoạt động dạy nghê đôi với Trường hoặc m í X 1 Ă i i 1 Trung tâm dạy nghê tư thục Thông tin Lĩnh vực thống kê Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước 1. Bước 1 Mô tả bước Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội số 615 Đại lộ Bình Dương Phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một . Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ Đến ngày hẹn trong phiếu đến nơi nộp nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề với trường hợp được cấp. Trường 2. Bước 2 Ắ. hợp không đủ điều kiện cấp sẽ nhận văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề mẫu - Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép 2. thành lập trường hoặc trung tâm - Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các 3. 1 1- . . nghề đăng ký hoạt động mẫu - Bản sao có chứng thực điều lệ trường cao đẳng nghề trường trung cấp 4. nghề quy chế trung tâm dạy nghề đã được cơ quan tổ chức có thẩm quyền phê duyệt 5. - Chương trình dạy nghề của các nghề đăng ký hoạt động Số bộ hồ sơ 02 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.