TAILIEUCHUNG - Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông Chương VIII CAMERA

Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông Chương VIII CAMERA I. SƠ ĐỒ KHỐI Ảnh quang Bộ lọc quang Tách màu CCD Xử lý tín hiệu Format OSC µp Hình Sơ đồ khối camera Ảnh của vật được ánh sáng chiếu vào sẽ phản đến bộ lọc quang của camera nhằm mục đích hiệu chỉnh cường độ ánh sáng, sau đó đưa qua lăng kính tách màu để tách thành 3 màu cơ bản RGB và đập vào ma trận cảm biến độ sáng CCD, tín hiệu độ sáng được chuyển thành tín hiệu điện analog được số hóa, xử lý, định dạng thành khung truyền. | Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông 109 Chương VIII CAMERA I. SƠ ĐỒ KHÓI Hình Sơ đồ khối camera Ảnh của vật được ánh sáng chiếu vào sẽ phản đến bộ lọc quang của camera nhằm mục đích hiệu chỉnh cường độ ánh sáng sau đó đưa qua lăng kính tách màu để tách thành 3 màu cơ bản RGB và đập vào ma trận cảm biến độ sáng CCD tín hiệu độ sáng được chuyển thành tín hiệu điện analog được số hóa xử lý định dạng thành khung truyền và đưa đến thiết bị lưu trữ hoặc thiết bị hiển thị. II. Bộ TÁCH MÀU Y Trần Viết Thắng chủ biên Ths. Võ Đình Tùng Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông 110 Bộ tách màu gồm một hệ thống lăng kính được ghép lại với nhau tạo ra các mặt lưỡng sắc Green Blue và Green Red . Nguồn ánh sáng phản chiếu từ ảnh đến hệ thống lăng kính sẽ được tách ra thành 3 thành phần thành phần ánh sáng Green được đi thẳng qua hệ thống lăng kính để đến cảm biến Green hai thành phần còn lại là Red và Blue lần lượt phản xạ trên 2 mặt lưỡng sắc để đến các biến tương ứng. Phân bố năng lượng ánh sáng tổng hợp sau khi qua hệ thống thấu kính cũng có sự thay đổi Trần Viết Thắng chủ biên Ths. Võ Đình Tùng 111 Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông 1. Cấu trúc chuyển khung 2. Cấu trúc chuyển dòng 3. Cấu trúc chuyển khung - dòng Chuyển trong khỏang thời gian dòng tích cực IV. XỬ LÝ TÍN HIỆU 100 600 RED Hình Sơ đồ xử lý tín hiệu của Camera Các camera cho phép bảo vệ vùng sáng đến 600 trước khi đạt đến giới hạn bảo hòa của CCD và việc này thực hiện được bởi các thiết bị điện tử. Hệ số K được lưu vào ram Trần Viết Thắng chủ biên Ths. Võ Đình .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.