TAILIEUCHUNG - Bài thuyết trình môn Quản trị nguồn nhân lực

Đề tài: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Phân biệt giữa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Giải thích lý do mà lãnh đạo Doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực? | Đề tài: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Phân biệt giữa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Giải thích lý do mà lãnh đạo Doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực? Những vấn đề tồn tại hiện nay trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp? Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là gì? 1. Đào tạo nguồn nhân lực. - Đào tạo là hoạt động học tập nhằm trang bị kiến thức về nghề nghiệp giúp cho người lao động hoàn thành công việc được giao tốt hơn. - Đào tạo nguồn nhân lực là quá trình trạng bị những kiến thức nhất định về chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động để họ có thể đảm nhận một nghề nào đó, hay để làm tốt hơn một công việc nào đó, hoặc để làm những công việc khác trong tương lai. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là gì? 2. Phát triển nguồn nhân lực. - Phát triển nguồn nhân lực (theo nghĩa rộng) là tổng thể các hoạt động học tập có tổ chức được tiến hành trong những khoảng thời gian nhất định để nhằm tạo ra sự thay đổi nghề .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    3    0    15-08-2020
11    7    0    15-08-2020
12    4    0    15-08-2020
4    7    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
8    3    0
TÀI LIỆU HOT
3    4    0
6    5    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN