TAILIEUCHUNG - Bài tập lớn môn học: Tin học văn phòng (Số 01)

Mục tiêu: Giúp sinh viên có cơ hội nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ, hệ thống lại kiến thức. Tạo điều kiện để sinh viên thực hành, nhằm nâng cao khả năng làm việc nhóm, tích luỹ kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng thuyết trình, phương pháp tìm kiếm tài liệu từ Internet. | SỊ IãCêỊ I I c AIJMM. nv nrnrvi. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHÊ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh đT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN KY thuật máy tính Y MH MĐ TIN HỌC VÀN PHONG Bài tập lớn số 01 Mục tiêu Giúp sinh viên có cơ hội nghiên cứu tìm hiểu công nghệ hệ thống lại kiến thức. Tạo điều kiện để sinh viên thực hành nhằm nâng cao khả năng làm việc nhóm tích luỹ kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng thuyết trình phương pháp tìm kiếm tài liệu từ Internet. A- CÁC ỨNG DỤNG TRONG VÀN PHÒNG 1. Hãy tìm hiểu về các ứng dụng thường sử dụng trong văn phòng. a. Lịch sử phát triển của ứng dụng. b. Yêu cầu phần cứng máy tính tối thiểu để có thể cài đặt được và các đặc điểm cần quan tâm 2. Hãy tìm hiểu và tư vân lưa chon ưng dung để sư dung mà Anh Chị cho là tốt nhất. B- ỨNG DỤNG CỦA MICROSOFT OFFICE WORD EXCEL 1. Đối với ứng dụng Văn phòng Microsoft Office Word các bạn tìm hiểu và hướng dẫn thao tác a. Tạo mục lục tự động. b. Thực hiên thao tac trôn thư Mail Merge . 2. Đối với ứng dụng Microsoft Office Excel hãy tìm hiểu và trình bày thao tác vê ưng dung đê giai toan với yêu cầu như sau a. Giải hệ phương trình tuyên tính. b. Thực hiên lâp ma trân nghịch đao tư môt ma trân đa co. C- Yêu câu thực hiện -I- Thực hiện trên MS Word trình bày slide theo form mẫu ghi ra đĩa CD nộp cho Giảng viên. -I- Trình bày rõ đẹp có hình ảnh minh hoạ cụ thể cho từng nội dung. 4- Nội dung phù hỢp logic thực tế. 4- Anh chị tự đề xuất và đưa ra phương án phù hợp đối với từng yêu cầu. -I- Thực hiện đúng theo qui định của Tập hướng dẫn đồ án . T Giảng viên sẽ hướng dẫn góp ý và chỉnh sửa trong quá trình thực hiện đồ án. D- Kế hoạch làm đồ án Khoa CNTT - MH MĐ Tin học văn phong Trang 1 sptace ----1 LEARNING BV DOING TRUONG CAO ĐẲNG NGHỂ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh đT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 Stt Hạng mục kế hoạch Thời gian Ghi chú 1 Giao và hướng dẫn bài tập lớn Tuần

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
17    5    0
114    15    0