TAILIEUCHUNG - BÀI 3: SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH MS WINDOWS

Các thành phần trong môi trường Windows, thao tác sử dụng Windows. Nội dung: Tổng quan về hệ điều hành Windows, Làm việc với hệ điều hành Windows. | 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http k MH MĐ TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG -ị- Bài 1 CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH -ị- Bài 2 TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH -ị- Bài 3 SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH MS WINDOWS -ị- Bài 4 VIRUS MÁY TÍNH -ị- Bài 5 CĂN BẢN VỀ LẬP TRÌNH -I- ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN -I- THI TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http k BÀI 3 SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH MS WINDOWS Các thành phần trong môi trường Windows thao tác sử dụng Windows .__ 4- Tổng quan về hệ điều hành Windows 4- Làm việc với hệ điều hành Windows 1 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MỤC TIÊU BÀI HỌC 4- Sử dụng hệ điều hành Windows thành thạo -I- Chạy được các ứng dụng trên hệ điều hành 4- Biết cách quản lý được dữ liệu TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Ịj Tổng quan về HĐH Windows Giới thiệu đặc điểm của hệ điều hành Windows 4- Khái niêm Windows là hệ điều hành của Microsoft là hệ điều hành thông dụng nhất hiện nay. Các phiên bản Version của Windows Windows 98 2000 Windows XP Windows Vista Window Server 2003 Hệ điều hành Windows là một hệ điều hành đồ họa đa nhiệm giao tiếp giữa người dùng và máy tính thông qua biểu tượng thông qUa các cửa sổ 4- Đặc điểm Tự động nhận biết các thiết bị phần cứng có chuẩn Plug and Play. Cho phép làm việc với Mạng Web làm việc từ xa. Hỗ trợ thành phần Multimedia tốt hơn 2 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Tổng quan về HĐH Windows 4- Thành phần cơ bản Windows có giao diện đồ họa GUI - Graphics User Interface . Nó dùng các phần tử đồ họa như biểu tượng Icon thực đơn Menu và hộp thoại Dialog chứa các lệnh cần thực hiện. Biểu tượng Icon Cửa sổ Window Thực đơn Menu Hộp thoại Dialog TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Tổng quan về HĐH Windows ị Các thao tác cơ bản Sử dụng bàn phím Keyboard 4 nhóm phím chính Sử dụng chuột Mouse click mouse double click drag mouse .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    5    0    15-08-2020
11    6    0    15-08-2020
460    7    0    15-08-2020
6    4    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
13    3    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    15    0