TAILIEUCHUNG - Nhôm và hợp chất nhôm tiết 2

Nhôm làm chế tạo máy bay , tên lửa , làm dây dãn điên cao thế . Ngoài ra nó còn được dùng để gói thưc phẩm các loại bánh kẹo không gây đÔC hại cho con người | Sơ GD-ĐT DAK LAK CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN HOÁ 12 GV TRẦN NGOC DŨNG TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH TỔ HOÁ HOC Nhôm làm chế tạo máy bay tên lửa làm dây dãn điên cao thế . Ngoài ra nó còn được dùng để gói thưc phẩm các loại bánh kẹo không gây đÔC hại cho con .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN