TAILIEUCHUNG - Chăm sóc cây cam quýt trong kỳ thời kinh doanh

Trong các loại cây ăn trái, quýt, bưởi là một trong những loại cây có thời gian từ khi ra hoa đến thu hoạch thường từ 5 - 6 tháng, do đó, muốn cây có trái bán trong thời gian nào thì phải chuẩn bị từ trước đó 8 - 10 tháng, thông thường muốn bán trái trong dịp Tết nguyên đán thì tháng 2 âm lịch phải chuẩn bị để xử lý ra hoa. | Chăm sóc cây cam quýt trong kỳ thời kinh doanh Nguồn Trong các loại cây ăn trái quýt bưởi là một trong những loại cây có thời gian từ khi ra hoa đến thu hoạch thường từ 5 - 6 tháng do đó muốn cây có trái bán trong thời gian nào thì phải chuẩn bị từ trước đó 8 - 10 tháng thông thường muốn bán trái trong dịp Tết nguyên đán thì tháng 2 âm lịch phải chuẩn bị để xử lý ra hoa. Đặc điểm ra hoa trong tự nhiên của cam quýt là sau một thời gian khô hạn thiếu nước khi có nước và phân bón đầy đủ trở lại thì cây sẽ đâm đọt mới và trên đọt mới đó có mang theo hoa. Dựa vào đặc điểm này chúng ta tiến hành xử lý ra hoa như sau - Khi mưa đầu mùa bắt đầu đổ xuống bón phân tạo mầm hoa cho cây lượng phân 6 - 8 kg phân chuồng hoai 300g DAP 150g KCl - Sau khi bón phân gốc 1 tuần phun thuốc kích thích ra hoa Hòa 80g cho bình xịt 8 lít. Phun ướt ẩm tán lá phun trước khi đợt đọt non mới xuất hiện chỉ phun 1 lần nếu cây quá sung thì phun thêm lần 2 sau lần 1 khoảng 1 tuần. Khoảng 15 - 20 ngày sau khi phun lần cuối của bước 2 cây sẽ đâm ra đợt đọt non mới có mang theo hoa ở đỉnh và nách lá. Riêng ở Nam bộ muốn xử lý ra hoa để có trái trong dịp Tết thì chúng ta nên lợi dụng mùa khô từ tháng chạp năm trước đến khoảng giữa tháng 2 thì tưới nước cây sẽ đâm chồi và mang theo hoa. Ngoài ra để xử lý cây ra hoa trong vụ mưa nghịch mùa là giai đoạn mà cây chỉ muốn ra lá. Để xử lý ra hoa vào lúc này nên tiến hành 3 bước sau - Bón phân gốc tạo mầm hoa Trước thời điểm muốn cây ra hoa 2 tháng cây đang có lá không non bón phân gốc cho cây với lượng phân 300g DAP 150g KCl. - Xiết nước chỉ thực hiện được ở miền Tây Nam bộ Sau khi bón phân gốc 15 - 20 ngày cây sẽ đâm ra đợt đọt mới khi đợt đọt này vừa hết non lá có màu xanh nhạt thì bắt đầu thao tác xiết nước. Ngưng tưới nước ở gốc. Bơm nước mương cho cạn để hạ mực nước ngầm xuống thấp. Đồng thời phủ ni lon tạo khô vùng gốc. Thời gian xiết nước khoảng 20 ngày tuy nhiên còn tùy thuộc vào điều kiện đất đai và thời tiết. Bà con có thể .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    5    0    14-08-2020
75    6    0    14-08-2020
116    2    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
72    5    0
14    7    0
3    4    0
TÀI LIỆU HOT
160    12    0
3    6    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
6    7    0
10    3    0