TAILIEUCHUNG - Đề số 16 - Đề tổng hợp luyện thi đại học môn toán chương trình không phân ban

Tham khảo tài liệu đề số 16 - đề tổng hợp luyện thi đại học môn toán chương trình không phân ban , tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ TỔNG HỢP LUYỆN THI ĐẠI HỌC CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG PHÂN BAN MÔN : TOÁN – Đề số 06 Thời gian làm bài : 180 phút, không kể thời gian giao đề. Câu I (2 điểm) Cho hàm số 1) Khảo sát hàm số . 2) Viết phương trình tiếp tuyến d của (C) tại điểm uốn và chứng minh rằng d là tiếp tuyến của (C) có hệ số góc nhỏ nhất. Câu II (2,5 điểm) 1) Giải phương trình: 2) Giải hệ bất phương trình : Câu III (2,5 điểm) 1) Cho tam giác ABC có diện tích S = 1,5 và A(2;-3) , B(3;-2). Trọng tâm G của tam giác thuộc đường thẳng . Tìm tọa độ đỉnh C. 2) Trong không gian Oxyz, cho hình lăng trụ đứng ’B’C’ có đáy ABC là tam giác tại C với AB = 2a, chiều cao từ C bằng 1; chiều cao hình lăng trụ bằng b. a) Tính khoảng cách giữa B’C và AC’ theo a và b. b) Cho a, b thay đổi nhưng luôn thỏa mãn a + b = 4. Tìm a,b để khoảng cách giữa B’C và AC’ là lớn nhất. c) Câu IV (2 điểm) 1) Giải bất phương trình : 2) Tính tích phân : . Câu V (1 điểm) Cho ba số dương x, y, z thỏa mãn điều kiện : Tính D = xy + 2zy + 3xz. --------------------------------------Hết----------------------------------------

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    8    0    11-08-2020
23    2    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN