TAILIEUCHUNG - Nghệ thuật đăng ký tên miền và hosting

Lựa chọn tên miền: Tìm tên miền đúng là một công việc đòi hỏi sự khéo léo, và nó quyết định khá lớn đến thành công hay thất bại trong thị trường online. Do vậy , chúng ta phải lựa chọn một tên miền phù hợp trước khi nghĩ đến công việc khác. + Đối với các site mới : phụ thuộc vào cách nhìn của bạn, lấy một tên miền đặc trưng mang tính gợi ý (nghĩa là nó có thể liên đới dễ dàng và tích cực với sản phẩm hay dịch vụ của bạn) hoặc có từ. | TV. T I A il I r À A Ă A I J Nghệ thuật đăng ký tên miền và hosting Lựa chọn tên miền Tìm tên miền đúng là một công việc đòi hỏi sự khéo léo và nó quyết định khá lớn đến thành công hay thất bại trong thị trường online. Do vậy chúng ta phải lựa chọn một tên miền phù hợp trước khi nghĩ đến công việc khác. Đối với các site mới phụ thuộc vào cách nhìn của bạn lấy một tên miền đặc trưng mang tính gợi ý nghĩa là nó có thể liên đới dễ dàng và tích cực với sản phẩm hay dịch vụ của bạn hoặc có từ khoá chủ chốt của bạn trong đó. Nếu không thể hãy dùng một tên miền ngắn và dễ nhớ. Bạn muốn kinh doanh lâu dài trên mội trường mạng và nghiêm túc một tên miền dễ nhớ sẽ là một trong những thành phần chủ yếu dẩn đến thành công. Bạn sẽ phát triển site trong những lĩnh vực cạnh tranh hay bạn có dự định phát triển quy mô lớn bạn có thể sử dụng một miền khác nhau cho mỗi ngôn ngữ khác nhau mà bạn đang nhắm tới . Đăng kí tên miền và hosting Bạn lựa chọn một tên miền bạn phải chắc chắn rằng nó chưa có ai mua để đăng ký hoặc bạn có thể thương lượng để mua lại. Sau khi tên miền của bạn được đăng kí bạn phải tìm một máy chủ tin cậy cho miền của .

TÀI LIỆU HOT