TAILIEUCHUNG - Làm việc với Terminal Services Remote Applications phần 1

Loạt bài này sẽ giới thiệu cho các bạn về một tính năng có trong Windows Server 2008 đó là Terminal Service RemoteApp, đây là tính năng sẽ cho phép bạn cấu hình các ứng dụng cá nhân trên một Terminal Server. | Làm việc với Terminal Services Remote Applications Brien M. Posey Quản trị mạng Nguồn Loạt bài này sẽ giới thiệu cho các bạn về một tính năng có trong Windows Server 2008 đó là Terminal Service RemoteApp đây là tính năng sẽ cho phép bạn cấu hình các ứng dụng cá nhân trên một Terminal Server. Terminal Service RemoteApp là gì Một số năm gần đây đã có nhất nhiều nhà cung cấp phần mềm đã thử nghiệm cung cấp các dịch vụ hosting. Ý tưởng cơ bản nằm sau kiến trúc các dịch vụ này là một tổ chức không cần phải mua các đăng ký cho các ứng dụng phần mềm hoặc cần phải cài đặt hoặc bảo trì các ứng dụng đó một cách phức tạp. Thay vào đó mỗi một IPS hoặc đại lý phần mềm chỉ cần đi thuê các ứng dụng. Ứng dụng được chạy trên các máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ và người dùng tương tác với ứng dụng trên Internet. Việc thuê các ứng dụng luôn rất đắt nếu kỳ hạn thuê dài vì giá thành tổng thể của tất cả các hóa đơn cần phải trả hàng tháng sẽ vượt quá những gì đáng giá đối với một đăng ký phần mềm. Bên cạnh đó cũng có một số nhược điểm khác. Với những người mới các dịch vụ hosting sẽ mang cấu hình ứng dụng ra ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của một tổ chức và có một vài tình huống trong đó các quản trị viên mạng đã ngồi chơi xơi nước vì các công ty mà họ làm việc quyết định outsource tất cả các ứng dụng của họ cho một nhà cung cấp hosting. Nhưng nếu vấn đề giá thành chi phí tổng thể không phải là vấn đề đáng phải suy nghĩ đối với bạn thì có một luận cứ hấp dẫn lớn đối với việc sử dụng các dịch vụ hosting. Thể hiện ở đây là nếu kết nối Internet của bạn gặp vấn đề trục trặc thì không ai có thể truy cập vào các ứng dụng mà công ty bạn đang hosting. Rõ ràng dịch vụ Internet trong sẽ đáng tin cậy hơn trong một số vùng nhưng điều này vẫn thường rất hay xảy ra. Quả thực chúng ta sẽ không thể hình ra ra việc làm cho sự truy cập đến các ứng dụng quan trọng của mình lại phụ thuộc vào khả năng của ISP để duy trì kết nối Internet. Mặc dù không phải là thích các dịch vụ hosting nhưng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT