TAILIEUCHUNG - Cách khắc phục sầu riêng bị “sượng”

Sầu riêng bị "sượng" cho phẩm chất kém có thể do các nguyên nhân sau: Có sự cạnh tranh dinh dưỡng giữa trái và lá non trong thời kỳ nuôi trái làm cho trái sầu riêng phát triển kém, phẩm chất trái sẽ bị giảm. | Cách khắc phục sầu riêng bị sượng Nguồn Sầu riêng bị sượng cho phẩm chất kém có thể do các nguyên nhân sau Có sự cạnh tranh dinh dưỡng giữa trái và lá non trong thời kỳ nuôi trái làm cho trái sầu riêng phát triển kém phẩm chất trái sẽ bị giảm. Do đó trong thời kỳ nuôi trái không nên bón phân đạm vì phân đạm sẽ kích thích cho sự phát triển của chồi non làm giảm phẩm chất trái. Nên phun định kỳ KNO3 150-200g 10lít nước hoặc KH2PO4 50g 10lít nước phun liên tục từ 3-4 lần sau khi đậu trái để ức chế sự phát triển của đọt non nhằm hạn chế cạnh tranh dinh dưỡng. Khi sầu riêng cho trái không nên bón các phân có chứa gốc clo như KCl CaCl. muối tro loại phân hỗn hợp nếu có 3 màu màu đỏ của phân thường do các nhà sản xuất trộn KCl nên không phù hợp cho sầu riêng mang trái. Ngược lại nếu bón thừa Mg cũng làm trái dễ bị sượng nhất là thiếu Ca. Không nên bón phân hỗn hợp giàu Mg nên dùng phân hỗn hợp NPK có chứa S để tạo mùi thơm cho trái cũng có thể cung cấp S cho cây ở dạng Phân SA hay K2SO4 để tăng phẩm chất .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    7    0    09-08-2020
102    2    0    09-08-2020
5    18    0    09-08-2020
108    2    0    09-08-2020
4    5    0    09-08-2020
37    3    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN