TAILIEUCHUNG - Một số mô hình hệ thống phanh

Mô hình hệ thống phanh chân không cho xe du lịch | Một sô mô hình hệ thông phanh MÔ HÌNH HỆ PHANH CHÂN KHÔNG CHO XE DU LỊCH Đặc điểm - Piston và bàn đạp phanh - Lò xo - Bình dầu trợ lực và hệ thống các van - Màng chắn - Kích th ước 55x33x35 cm MÔ HÌNH HỆ THỐNG PHANH ĐĨA Đặc điểm - Phanh đĩa - Xy lanh và bàn đạp phanh - Phanh tay - Bình dầu - Đèn báo hiệu phanh - Dàn trải cắt bổ tổng phanh - Dàn trải cắt bổ xy lanh công tác - Kích th ước 60x30x50 cm MÒ HĨNH HỆ THÔNG PHANH KIÊU ĐĨA VÀ TANG TRỐNG. HAI DÒNG Đặc điểm Phanh đĩa - Phanh tang trống - Xy lanh và bàn đạp phanh - Phanh tay - Bình dầu - Đèn báo hiệu phanh - Dàn trải cắt bổ tổng phanh - Dàn trải cắt bổ xy lanh công tác - Các đ ường ống dẫn của hệ thống - Loại treo tư ờng - Kích th ước 120x32x48 cm MÔ HÌNH CẮT BỔ HỆ THỐNG PHANH ABS Đặc điểm - Phanh đĩa - Đĩa phanh xẻ rãnh - Cảm biến - Modul bơm thuỷ lực - Modul điều khiển dầu thuỷ lực - Modul điều khiển ABS điện tử _ - Các đ ường ống dẫn của hệ thống - Loại treo t ường - Kích th ước 120x32x48 cm MÔ HÌNH HỆ THỐNG PHANH THỦY LỰC - KHÍ NÉN Đặc điểm - Mô hình đ ược mô phỏng cho xe tải và xe rơ moóc - Pít tông nén khí cùng với hệ thống van - Tổng phanh bộ phân phối - Ba bình nén khí hai bình cho xe đầu kéo và một bình cho xe rơmoóc - Bàn đạp phanh - Cuộn ống dây dẫn - Đồng hồ đo áp - Hệ thống phanh kiểu tang trống - Kích th ước .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN