TAILIEUCHUNG - HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ TẠO MẪU NHANH (RP Y2010)

Tham khảo bài thuyết trình 'hiện trạng công nghệ tạo mẫu nhanh (rp y2010)', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ TẠO MẪU NHANH (RP Y2010) BA THỜI KỲ CỦA QUÁ TRÌNH TẠO MẪU. Thời kỳ đầu : tạo mẫu bằng tay Thời kỳ thứ hai: phần mềm tạo mẫu hay tạo mẫu ảo Thời kỳ thứ ba: quá trình tạo mẫu nhanh BA THỜI KỲ CỦA QUÁ TRÌNH TẠO MẪU. a. Thời kỳ đầu : tạo mẫu bằng tay Thời kỳ đầu tiên ra đời cách đây vài thế kỷ. Trong thời kỳ này, các mẫu điển hình không có độ phức tạp cao và chế tạo một mẫu trung bình mất khoảng 4 tuần. Phương pháp tạo mẫu phụ thuộc vào tay nghề và thực hiện công việc một cách cực kỳ nặng nhọc. BA THỜI KỲ CỦA QUÁ TRÌNH TẠO MẪU. Thời kỳ thứ hai: phần mềm tạo mẫu hay tạo mẫu ảo Thời kỳ thứ hai của tạo mẫu phát triển vào nững năm 1970. Thời kỳ này đã có phần mềm tạo mẫu hay tạo mẫu ảo. Việc ứng dụng CAD/CAE/CAM đã trở nên rất phổ biến. Phần mềm tạo mẫu sẽ phá họa trên máy vi tính những suy tưởng, ý tưởng mới. Các mẫu trong thời kỳ này trở nên phức tạp hơn nhiều so với thời kỳ đầu (khoảng hơn hai lần). Thời gian yêu cầu cho việc tạo mẫu khoảng 16 tuần, .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.