TAILIEUCHUNG - Đề thi cuối học kỳ II năm học 2015-2016 môn Cơ sở công nghệ chế tạo máy (Mã đề 01) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2015-2016 môn Cơ sở công nghệ chế tạo máy gồm 4 câu hỏi câu hỏi hệ thống lại kiến thức học phần và giúp các bạn sinh viên ôn tập kiến thức đã học, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môn Cơ sở công nghệ chế tạo máy KHOA CƠ KHÍ MÁY Mã môn học FMMT330825 BỘ MÔN CNCTM Đề số Mã đề 01. Đề thi có 02 trang. ------------------------- Thời gian 60 phút. Không được sử dụng tài liệu. Câu 1 2 điểm Cho sơ đồ tiện trụ bằng dao vai có góc 900 như hình 1 đường kính D 46 mm d 40 mm lượng chạy dao phút 80 mm phút số vòng quay 400 vòng phút. Hãy a Xác định các góc độ dao trong mặt phẳng đáy vẽ hình ký hiệu tên gọi mà không cần định nghĩa . b Vẽ tiết diện lớp cắt và gọi tên các thông số a b S t. c Tính giá trị của a b. d D n S Hình 1 Hình 2 Câu 2 2 điểm Hình 2 thể hiện sự ảnh hưởng của sai lệch hình dạng phôi đến hình dạng của chi tiết gia công. Hãy giải thích a Vì sao đường kính chi tiết thực tế nhận được lớn hơn đường kính điều chỉnh ban đầu Dđc b Vì sao đường kính chi tiết nhận được không tròn đều mà có chỗ lớn chỗ nhỏ giống như phôi Câu 3 2 điểm m Nêu ảnh hưởng của góc đến lực cắt. b Nêu hai nguyên nhân không cần vẽ hình và viết công thức làm giảm góc khi cắt so với góc ở trạng thái tĩnh. Câu 4 3 điểm L Phay rãnh đạt các kích thước b m trên chi tiết dạng hình hộp chữ nhật có bề L rộng L như hình 3. Hãy Hình 3 a. Vẽ hệ tọa độ và kể tên các bậc tự do tối thiểu cần hạn chế. b. Ký hiệu định vị vào hình theo hai phương án - Phương án 1 Kích thước m không có sai số chuẩn. Giải thích vì sao nó không có sai số chuẩn. - Phương án 2 Kích thước m có sai số chuẩn. Tính sai số chuẩn đó. Số hiệu BM1 QT-PĐBCL-RĐTV 1 Ghi chú Cán bộ coi thi không giải thích đề thi. Chuẩn đầu ra của học phần về kiến thức Nội dung kiểm tra Nêu ra và vẽ được những bề mặt kết cấu của dao tiện ngoài từ đó có Câu 1 thể tìm hiểu kết cấu của các loại dụng cụ cắt khác. Phân tích thông số hình học của dụng cụ cắt MP tọa độ các góc độ dao Phân tích được thông số hình học tiết diện phoi cắt và ảnh hưởng của các thông số này đến bản chất vật lý của quá trình cắt. Đánh giá được ảnh hưởng của

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.